Днес са възможни краткотрайни повишения на нивата на реките в Североизточна и Югозападна България

19.03.2015г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология към БАН (НИМХ – БАН) днес с изключение на Югоизточна България, ще има превалявания със сумарни количества до 10-15 л/кв.м. Валежите в планинските райони и Предбалкана ще са от сняг, по високите полета и в Северна България от дъжд и сняг.
Утре, с изключение на западните райони, ще превалява дъжд и сняг. Количествата за 24 часа - нощта срещу петък и петък от 1-2 л/кв.м. до 10-13 л/кв.м. 
Водните количества в реките в цялата страната са над праговете за високи води. В по-голямата част от страната почвите са преовлажнени, което е предпоставка за бързо формиране на повърхностен отток.
В резултат на метеорологичната и хидрологична обстановка, днес са възможни краткотрайни повишения на нивата на реките в Североизточна и Югозападна България, а в петък и събота, в резултат на повишената почвена влага, частичното снеготопене и прогнозираните количества валежи от дъжд и сняг, се очакват повишения на речните нива в по- голямата част от страната.
За Дунавски басейн – очакват се повишения от валежи от дъжд и сняг, и частично снеготопене в горните и средни течения на реките: р. Лом, р. Цибрица, р. Огоста, р. Искър, р. Вит, р. Осъм, р. Янтра, р. Русенски Лом.
Подробна информация за страната можете да намерите тук.