Днес са възможни краткотрайни повишения на речните нива

19.02.2016г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ-БАН) днес в цялата страна ще има валежи от дъжд. Около и след обяд от югозапад валежите постепенно ще спират. Количествата между 5-10 л/кв., на отделни места в централните райони на Южна България до 15 л/кв. В събота от запад отново ще завали, през нощта валежите ще обхванат и централната и източната част от Южна България. Количества предимно между 5 и 10 л/кв.м. В най-северните райони от страната ще е почти без валежи. В неделя още сутринта валежите навсякъде ще спрат.

През денонощието от 8 ч. на 17. до 8 ч. на 18 февруари нивата на повечето от наблюдаваните реки в страната са се понижавали. Повишения са отчетени в долното течение на р. Янтра (Дунавски басейн) и средното течение на реките Марица и Въча при местността Забрал (Източнобеломорски басейн). Повишението на Въча при местността Забрал се дължи вероятно на работа на хидротехнически съоръжения. Водните количества на реките в по-голямата част от страната са около праговете за високи води. Около прага за средни води са р. Черни Вит при с. Черни Вит, южночерноморските реки и средното течение на р. Марица. Около прага за ниски води е горното течение на р. Марица.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: Регистрираните колебания на речните нива са от -72 см до +47 см;

Черноморски басейн: Регистрираните колебания са от -16 см до +1 см;

Източнобеломорски басейн: Регистрираните изменения са от -20 см до +66 см;

Западнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания на водните нива от -10 см до +4 см.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН:

Дунавски басейн: Днес са възможни краткотрайни повишения на речните нива в басейна.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 19, 20 и 21 февруари ще бъдат около и над средната многогодишна стойност. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Водните количества за 19, 20 и 21 февруари ще бъдат около и над средномногогодишната стойност. Нивата ще останат без съществена промяна в по-голямата част от водосбора. Незначителни повишения могат да се очакват във водосбора на р. Росица на 20 и 21 февруари. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираното водно количество в долното течение на реката на 19, 20, 21 и 22 февруари ще бъде над средномногогодишната стойност. През следващите 3-4 дни нивата ще останат без съществена промяна. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.