Днес са възможни краткотрайни повишения на речните нива в Западнобеломорския басейн

01.03.2016г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ-БАН) днес на много места в страната ще превали дъжд. Очаквани количества между 2 и 7 л/кв.м, само в отделни райони - малко повече.

В сряда на места, главно в южната половина от страната ще има превалявания от дъжд. Количества до около 5 л/кв.м. В четвъртък  на отделни места пак слабо ще превали- количества - между 1 и 5 л/кв.м. Привечер от запад валежите ще се активизират.

През денонощието от 8 ч. на 28 до 8 ч. на 29 февруари нивата на повечето от наблюдаваните реки в страната са се понижавали. Повишения са регистрирани при долното течение на р. Марица (Източнобеломорски басейн) и при р. Струма (Западнобеломорски басейн). Водните количества на реките в по-голямата част от страната са около праговете за високи води. Около и под прага за средни води са р. Черни Вит при с. Черни Вит (Дунавски басейн) и горното течение на р. Марица (Източнобеломорски басейн), както и някои южночерноморски реки.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: Регистрираните колебания на речните нива са от -18 см до +4 см;

Черноморски басейн: Регистрираните изменения са от -14 до +1 см;

Източнобеломорски басейн: Регистрираните изменения са от -22 см до +34 см;

Западнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания на водните нива от -5 см до +6 см.

Въз  основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН:

Дунавски басейн: Днес и през следващите два дни водните нива на реките в басейна ще се понижават или ще останат без съществена промяна. Вечерта на 1 срещу 2 март са възможни краткотрайни незначителни повишения, вследствие на прогнозирани валежи, главно във водосборите на реките западно от реките Огоста , Искър, Вит и горното течение на Янтра.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 1, 2 и 3 март  ще бъдат около и над средната многогодишна стойност. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 1, 2 и 3 март ще бъдат около и над средномногогодишната стойност. През прогнозирания период водните количества на реките ще се понижават или ще са без съществена промяна. Незначителни повишения са възможни на 2 март във водосборите на р. Джулюница и на р.Янтра над Габрово. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Водното количество в долното течение на реката на 1, 2, 3 и 4 март  ще бъде над средномногогодишната стойност. През следващите 3 дни нивата ще се понижават плавно. Краткотрайни повишения се очакват след 3 март - отначало в горните части на водосбора. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.