Днес са възможни незначителни повишения на отделни реки

23.03.2015г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология към БАН (НИМХ- БАН) днес се очакват слаби превалявания в южните райони. Количествата ще са от 1-3 л/кв.м.
Утре ще бъде почти без валежи. В сряда ще превалява дъжд в повечето места до 5 л/кв.м, в крайните югозападни райони от 10 до 15 л/кв.м.
През миналото денонощие речните нива в страната са се понижавали или задържали, а на отделни пунктове за наблюдение са отчетени незначителни повишения.
Водните количества в реките в по-голяма част от страната са над праговете за високи води. В по-голямата част от страната почвите са преовлажнени, което е предпоставка за бързо формиране на повърхностен отток.
Дунавски басейн: нивата на наблюдаваните реки в басейна са се понижили с до -14 см. На отделни пунктове за наблюдение се отчитат незначителни повишения, като по-съществено е на река Янтра при с Каранци с +25 см;
Черноморски басейн: нивата на наблюдаваните реки в басейна са се понижили с до -20 см. Повишение от +8 см е отчетено на река Факийска при с. Зидарово;
Източнобеломорски басейн: нивата на почти всички наблюдавани реки са се понижавали - във водосбора на река Тунджа с до -4 см; в басейна на река Марица с до -30 см, в поречие Арда, както и в някои планински пунктове за наблюдение от поречие Марица (р. Чепинска при Велинград) се наблюдава незначително повишение с до 9-10 см, вследствие на частично снеготопене;
Западнобеломорски басейн: водните нива са се променили незначително. 
Регистрирани са незначителни повишения са вследствие на частично снеготопене.
В резултат на метеорологичната и хидрологична обстановка, през следващите 1-2 дни са възможни незначителни повишения, вследствие на снеготопене, висока почвена влага, оттичане и незначителни валежи.
Дунавски басейн – възможни са повишения от частично снеготопене и незначителни валежи в горните и средни течения на реките: р. Лом, р. Цибрица, р. Огоста, р. Искър, р. Вит, р. Осъм, р. Янтра.
Подробна информация за цялата страна можете да намерите тук.