Днес са възможни повишения на речните нива, поради снеготопенето, високата почвена влага и оттичането на реките към устията им

13.03.2015г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология към БАН (НИМХ-БАН) днес на отделни места в Южна България ще има превалявания от дъжд, в планините от сняг. Количества до 2-3 л/кв.м. Малко повече ще са валежите в Рило-Родопската област - до 8-10 л/кв.м.
Утре валежи ще има на повече места. Количества: между 5 и 10 л/кв.м, на отделни места до към 15 л/кв.м. В неделя валежите ще отслабнат и на повечето места ще спрат. Очаквани  количества - 1-5 л/кв.м.
Водните количества са над праговете за високи води, а водното количество на река Марица при гр. Свиленград е над прага за внимание. В по-голямата част от страната почвите са преовлажнени, което е предпоставка за бързо формиране на повърхностен отток.
В резултат на метеорологичната и хидрологична обстановка, днес са възможни повишения или задържане на речните нива в цялата страна, поради снеготопенето, високата почвена влага и оттичането на реките към устията им.
Днес и утре се очаква повишенията да продължат, поради прогнозирани валежи от дъжд и сняг.
За Дунавски басейн прогнозата е за: р. Огоста – средно и долно течение, р. Вит - долно течение р. Янтра – горно течение, р. Русенски Лом - средно и долно течение.
Подробна информация за цялата страна можете да намерите тук.