Днес са възможни повишения на реките в Западна и Централна България

01.07.2015г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) днес отново ще има превалявания – главно в Западна и Централна България по-интензивни, придружени с гръмотевици в следобедните часове. Преобладаващите количества на валежа ще са 5-15 л/кв.м. В четвъртък, главно в Североизточна България и Централна Северна България, ще има валежи, количествата ще са между 5 и 10 л/кв.м, в отделни райони там и повече – до около 20 л/кв.м. В следобедните часове, и на отделни места в планините на Югозападна България, ще превали. Количествата на валежите ще са между 5 и 10 л/кв.м. В петък – превалявания, главно в Източна България, а след пладне в планините на Западна България. Количествата на валежите – между 5 и 15 л/кв.м.
През изминалото денонощие (от 8 ч. за 30 юни до 8 ч. на 1 юли) речните нива в по-голямата част от страната са се понижавали или задържали. Повишения са регистрирани при отделни измервателни пунктове. Водните количества на по-голямата част от наблюдавани реки са около и над праговете за средни води. Регистрираните в 8 ч. нива на наблюдаваните реки са се изменяли, както следва:
В Дунавския басейн речните нива са се изменяли от - 116 см до + 314 см. Значително повишение е регистрирано на р. Осъм при с. Изгрев с + 314 см, както и на р. Росица при Севлиево с + 48 см.
Черноморски басейн: речните нива са се изменяли в границите от - 4 см до + 10 см.
Източнобеломорски басейн: отчетени са изменения в границите от - 6 см до + 21 см.
Западнобеломорски басейн: регистрирани са изменения на речните нива от ± 2 см.
Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН, от днес са възможни повишения на реките в Западна и Централна България, на места съществени.
Дунавски басейн – в резултат на прогнозирани валежи днес са възможни краткотрайни повишения във водосборите на реките Искър, Вит, Осъм и Янтра. Според моделираните водни количества за р. Искър днес и утре речните нива ще са около средната многогодишна стойност, но под прага за внимание. Според моделираните водни количества за р. Янтра прогнозираните водни количества за 1 и 2 юли ще бъдат над средно многогодишната стойност. Възможни са краткотрайни повишения във водосбора на реката. Водните количества ще са под прага за внимание. Според моделираните водни количества за р. Русенски Лом – водното количество в долното течение на реката на днес и утре ще бъдe около и над средно многогодишната стойност. Възможни са незначителни повишения във водосбора.
Подробна информация за страната можете да намерите тук.