Днес се активира работата на Оперативното звено в Министерство на околната среда и водите

05.03.2015г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) днес още в ранните сутрешни часове ще завали в западните райони, а по-късно през деня и в Централна България ще превалява дъжд, предимно слаб, по високите западни полета - примесен със сняг. Очакваните количества ще са от 1 до 5 л/кв.м, в северозападните райони до 8-1л/кв.м.
Утре ще бъде облачно и дъждовно, като в Западна България дъждът ще преминe в сняг. На места, главно в източната половина от страната и в Рило-Родопската област се очакват значителни валежи с количества (сумарно за денонощието) - между 30 и 50 л/кв.м, в отделни райони и повече, а в останалата част от страната - между 15 и 30 л/кв.м.
В събота валежите ще отслабнат, но почти навсякъде дъждът ще премине в сняг. Очаквани количества - между 10 и 20 л/кв.м.
През изминалото денонощие речните нива в страната са се понижавали или са се задържали.
Към настоящия момент водните количества на почти всички наблюдавани реки са над праговете за високи води.
В почти цялата страна почвите са преовлажнени, което е предпоставка за бързо формиране на повърхностен отток.
Днес на база метеорологичната и хидрологична обстановка не се очаква съществена промяна при речните нива. В петък и в събота, в резултат на прогнозните валежи и повишената почвена влага, се очакват по-съществени повишения на реките в:
Дунавски басейн:
• Тимок, Тополовец, Видбол, Арчар, Скомля, Лом, Цибрица, Огоста, Скът;
Черноморски басейн:
• Горните течения на Провадийска и Камчия;
Източнобеломорски басейн:
• Марица – горно течение, горното течение на р. Въча (р. Триградска);
• Тунджа – средно и долно течение;
• Арда – горното течение на основната река и съответните й притоци – реките: Бориковска, Черешовска, Есенишка, Текирска, Елховска;
Западнобеломорски басейн:
• Места – целия басейн;
• Струма – целия басейн.
Подробна информация за цялата страна можете да намерите тук.
Днес от 11:00 часа се активира работа на Оперативното звено в Министерство на околната среда и водите. 24-часовият режим на работа на звеното, включително в почивни и празнични дни, се активира при постъпване на информация от НИМХ за хидро-метеорологични явления, които могат да доведат до рязко повишаване на водното ниво в реките (прогнози за обилни валежи, рязко повишаване на температурите, при наличие на снежна покривка и т.н.), като се цели минимизиране на риска от наводнения и предприемане на конкретни действия от компетентните институции за поддържане проводимостта на речните легла и осигуряване на свободни обеми в язовирите за поемане на високи води.
От Оперативното звено са дадени предписания на собствениците и/или ползвателите на комплексните и значими язовири да спазват, утвърдения от министъра на околната среда и водите, месечен график за март 2015 г. и да поддържат проводимостта на речните русла на 500 метра след язовирните стени.
При изпускане на води от хидротехнически съоръжения по време на преминаване на високи вълни, при аварийни условия или при извършване на ремонтни работи, собственикът или ползвателят на същите да уведомяват предварително съответните общински администрации, басейнови дирекции и органите на Министерството на вътрешните работи, а за трансграничните реки - и гранична полиция.
Дадени са предписания на кметовете на съответната община в рамките на населените места, на „Напоителни системи“ ЕАД и областните управители извън населените места да поддържат проводимостта на речните легла.