Днес се очаква краткотрайно повишение на водните нива на част от реките в страната

18.12.2014г.

         По данни и прогнози на НИМХ, през изминалото денонощие нивата на реките в страната са се понижавали или са останали непроменени. Към настоящия момент при почти всички оперативни измервателни станции протичащите водни количества са около и над праговете за високи води, а при хидрометрична станция на река Тунджа при гр. Елхово продължава да е над прага за повишено внимание.

На база метеорологичната обстановка, днес и утре се очаква краткотрайно повишение на водните нива на част от реките в страната.