Днес се очаква нивата на реките в Източна и Южна България да се повишават

21.01.2015г.

По данни и прогнози на НИМХ през денонощието, главно в Южна и Източна България ще има превалявания от дъжд, с количества 2-7 л/кв.м, на места в Родопите до 10 л/кв.м и повече. В четвъртък на места в страната ще има слаби превалявания. Количествата ще са между 3-8 л/кв.м, а в Рило-Родопската област са възможни над 10 л/кв.м. В петък валежите от юг ще се активизират и до вечерта ще обхванат страната, с очаквани количества до 5-10 л/кв.м.
През изминалото денонощие речните нива в по-голямата част от страната са се понижили или са останали непроменени. В резултат на валежи, оттичане и частично снеготопене от високите части на водосборите са регистрирани повишения с до 26 см на нивата на реките Искър и Факийска.
Водните количества на наблюдаваните реки в Дунавски, Черноморски и Източнобеломорски басейн са около праговете за високи води, а в Западнобеломорски басейн около праговете за средни води.
Днес се очаква нивата на наблюдаваните реки в Източна и Южна България да се повишават. По-значителни повишения ще има в Рило-Родопската област – поречие на рекa Тунджа и Арда и притоците й - реките Върбица, Крумовица и Бяла.