Днес се очакват кратковременни повишения на нивата на реките

20.01.2015г.

По данни и прогнози на НИМХ, днес в южните райони ще има слаби превалявания от дъжд с възможни количества на отделни места до 5 л/кв.м.
В сряда и четвъртък на повече места в страната ще има слаби превалявания, с количества между 3-8 л/кв.м, а в Рило-Родопската област са възможни над 10 л/кв.м за денонощие.
През предишното денонощие речните нива в страната са се понижавали или са останали без промяна. Регистрирани са несъществени повишения на водните нива с до 5 см., в резултат от остатъчно снеготопене.
Водните количества на наблюдаваните реки в Дунавски и Черноморски басейн са около праговете за високи води, а в Източнобеломорски и Западнобеломорски басейн около праговете за средни води.
На база хидрологичната обстановка и прогнозираните превалявания от дъжд за днес, е вероятно кратковременно повишение на нивата на реките в западните части на Дунавски басейн и на отделни места в Източнобеломорски и Западнобеломорски басейн.