Днес се очакват незначителни колебания на речните нива

22.04.2016г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) днес няма да вали. В събота на отделни места, главно в западната половина от страната, ще превали слаб дъжд в количества до 1-5 л/кв.м. В неделя в почти цялата страна ще има валежи от дъжд. В следобедните часове на места в Северна и Източна България ще има условия за значителни валежи в количества над 20-30 л/кв.м. През денонощието от 8 ч. на 20 до 8 ч. на 21 април водните нива на повечето от наблюдаваните реки в страната са се понижaвали или са останали без съществени изменения.

Водните количества на повечето от наблюдаваните реки в страната са около праговете за високи и средни води. Около и под прага за ниски води са водните количества на реките Черни Вит при с. Черни Вит (Дунавски басейн), Врана при с. Кочово, Айтоска при гр. Камено, Факийска при с. Зидарово и Ропотамо при с. Веселие (Черноморски басейн), горното течение на р. Марица (Източнобеломорски басейн).

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: колебания от - 20 см до + 13 см

Черноморски басейн: колебанията са от - 14 см до + 10 см

Източнобеломорски басейн: колебания от - 8 см до + 8 см

Западнобеломорски басейн: колебанията са от - 8 см до + 6 см

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН:

Дунавски басейн: днес и утре водните нива в басейна ще се понижават или ще останат без изменение. От неделя, вследствие на прогнозирани валежи са възможни повишения на нивата във водосборите на реките Искър, Вит, Осъм, Янтра – в средното и в долното й течение, Русенски Лом – в средното и в долното й течение. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 22, 23 и 24 април ще бъдат около средно многогодишните стойности, но под прага за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 22, 23 и 24 април водните количества ще бъдат около средно многогодишната стойност и под прага за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водното количество в долното течение на реката на 22, 23, 24 и 25 април ще бъде над средномногогодишната стойност. Днес все още са възможни краткотрайни повишения на нивата в долното течение на реката. В останалата част от водосбора нивата ще се понижават. Нови краткотрайни повишения са възможни в периода 25-27 април. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.