Днес се очакват повишения на речните нива, на места краткотрайни

20.02.2016г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидролгия (НИМХ – БАН) днес от юг-югозапад отново ще завали. Значителни по количество и на повече места ще са валежите в южната половина от страната. Количествата ще са - 5-10 л/кв.м, в Горнотракийската низина и южните склонове на планините 15-25 л/кв.м. Още през нощта срещу неделя валежите ще спрат, най-късно в югоизточните райони - в неделя сутринта, през деня, както и в понеделник, ще е без валежи.

През денонощието от 8 ч. на 18 до 8 ч. на 19 февруари нивата на повечето от наблюдаваните реки в страната са се понижавали. Незначителни повишения, вследствие на валежи, са отчетени във водосбора на р. Янтра (Дунавски басейн), в средното и долно течение на р. Марица (Източнобеломорски басейн) и в някои пунктове за наблюдение в Западнобеломорския басейн. Водните количества на реките в по-голямата част от страната са около праговете за високи води. Около прага за средни води са р. Черни Вит при с. Черни Вит (Дунавски басейн), южночерноморските реки и горното и средното течение на р. Марица (Източнобеломорски басейн) .

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: Регистрираните колебания на речните нива са от -12 см до +5 см;

Черноморски басейн: Водните нива са се понижавали с до -10 см;

Източнобеломорски басейн: Регистрираните изменения са от -18 см до +10 см;

Западнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания на водните нива от -8 см до +12 см.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН:

Дунавски басейн: Днес са възможни краткотрайни повишения на нивата в басейна. На 21 и 22 февруари нивата в басейна ще останат без съществена промяна или ще се понижават.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 20, 21 и 22 февруари ще бъдат около и над средната многогодишна стойност. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 20, 21 и 22 февруари ще бъдат около и над средномногогодишната стойност. През следващите 2-3 дни са възможни краткотрайни повишения във водосбора. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозиранато водно количество в долното течение на реката на 20, 21, 22 и 23 февруари ще бъде над средномногогодишната стойност. През следващите 3-4 дни нивата ще останат без съществена промяна. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук