Днес се очакват повишения на речните нива в долните течения

25.03.2016г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ- БАН) днес ще има превалявания, но по-слаби и на по-малко места. Количествата до 5 л/кв.м, в отделни райони на Смолянска и Кърджалийска област и до 10-15 л/кв.м.

В събота само на отделни места, главно в Североизточна България ще превали слабо. Количествата ще са  до 3-5 л/кв.м. В неделя на повече места в страната ще превали дъжд, в планините - сняг, количествата ще са между 3 и 8 л/кв.м.

През изминалото денонощие от 8 ч. на 23 до 8 ч. на 24 март нивата на повечето от наблюдаваните реки са се повишавали. По-значителни са регистрирани при реките Палакария при с. Рельово,  Искър при Нови Искър,  Янтра при Търново (Дунавски басейн),  Луда Камчия при Бероново,  Камчия при с. Гроздьово (Черноморски басейн), горното течение на  Марица,  Арда и Върбица (Източнобеломорски басейн) и долното течение на  Места (Западнобеломорски басейн).

Водните количества на реките в по-голямата част от страна са около праговете за високи води. Около и под прага за средни води са водните количества на реките  Черни Вит при с. Вит (Дунавски басейн), Врана при с. Кочово, Айтоска при с. Камено, Факийска при с. Зидарово, Ропотамо при с. Веселие (Черноморски басейн), средното течение на  Марица (Източнобеломорски басейн).

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: Регистрирани са колебания на нивата от -17 см до +39 см;

Черноморски басейн: Регистрирани са повишения на водните нива до +50 см;

Източнобеломорски басейн: Регистрираните колебания са от -9 см до +157 см;

Западнобеломорски басейн: Регистрираните изменения са от -22 см до +112 см.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН:

Дунавски басейн: Днес се очаква речните нива във водосбора да се понижават или да останат без съществена промяна . Повишения ще има в долните течения на реките, в резултат на оттичане. От 26 март  се очаква реките постепенно да се понижават.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Водните количества на 25, 26 и 27 март  ще бъдат над средномногогодишните стойности. Днес ще се повишава водното ниво в средното и долното течение на основната река. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 25, 26 и 27 март ще бъдат над средномногогодишната стойност. Днес се очакват повишения на нива на реките във водосбора. По-значителни ще бъдат повишенията на нивата на реките във водосбора на р. Лефеджа. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираното водно количество в долното течение на реката на 25, 26, 27 и 28 март ще бъде над средномногогодишната стойност. Днес и утре се очакват съществени повишения на нивата в целия водосбор, вследствие на прогнозирани валежи. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Информация за страната можете да намерите тук.