Днес ще преобладава понижение на речните нива

04.10.2015г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология към БАН (НИМХ-БАН) днес няма да вали. В понеделник на места, главно в западните райони ще превали с количества от 2-10 л/кв.м, на отделни места до 15 л/кв.м. Във вторник вероятността за валежи е малка.
През изминалото денонощие (от 8 ч. на 2 октомври до 8 ч. на 3 октомври) нивата на повечето от наблюдаваните реки в страната са се понижавали. Водните количества на наблюдаваните реки в почти цялата страна са около праговете за средни и високи води. В горните и средни течения на реките Марица, Арда и Струма водните количества са около праговете за ниски води. Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните от НИМХ реки са:
Дунавски басейн: изменения на водните нива от - 20 см до + 2 см.
Черноморски басейн: повишения на водните нива с до + 2 см.
Източнобеломорски басейн: изменения на водните нива от – 21 см до +5 см.
Западнобеломорски басейн:понижения на водните нива в поречие Места с до -6 см. Във водосбора на Струма водните нива са останали непроменени.
На основа на метеорологичната прогноза,обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в:
Дунавски басейн – днес водните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. В понеделник и вторник, в резултат на прогнозираните валежи, са възможни краткотрайни повишения в долните течения на реките Искър, Вит и Осъм и във водосбора на р. Янтра.
Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: водните количества на 4, 5 и 6 октомври ще са около и под средната многогодишна стойност. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.
Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: водните количества за 4, 5 и 6 октомври ще бъдат около средно многогодишната стойност. По-високи ще се задържат водните нива за прогнозирания период в долното течение на основната река. Водните количества ще са под прага за внимание.
Подробна информация за страната можете да намерите тук.