Днес ще преобладава понижение на речните нива

01.02.2016г.

По прогноза на Националния институт по метеорология и хидрология при БАН (НИМХ- БАН) днес до обяд на отделни места в Източна България ще има слаби превалявания от дъжд. Количества до 1 л/кв.м. Във вторник и сряда - без валежи.

През денонощието (от 8 ч.на 30.01. до 8 ч. на 31.01.) нивата на повечето от наблюдаваните реки в страната са се повишавали в резултат на снеготопене. По-значителни повишения са регистрирани във водосборите на реките западно от р. Искър, долното течение на р. Янтра, (Дунавски басейн) и р. Камчия (Черноморски басейн) и долното течение на р. Тунджа (Източнобеломорски басейн). Водните количества на реките в по-голяма част от страната са около праговете за високи води.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: Регистрираните колебания на речните нива са от -30 см до +48 см;

Черноморски басейн: Регистрираните колебания са от -6 см до + 80 см;

Източнобеломорски басейн: Регистрираните изменения са от -24 см до +39 см;

Западнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания на водните нива от -4 см до +8 см.

На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН:

Дунавски басейн: От днес и през следващите два дни водните нива на реките в целия водосбор ще започнат да спадат. Водните количества ще са под праговете за предупреждение.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Водните количества днес ще бъдат около и над средната многогодишна стойност. От днес ще започне бавно спадане на речните нива в целия водосбор. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 1, 2 и 3 февруари ще бъдат около и над средномногогодишната стойност. От днес речните нива ще започнат да спадат. Водните нива на наблюдаваните станции ще бъдат под прага за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Значителното повишение в долната част на водосбора е вследствие на снеготопене и най-вероятно работа на хидротехнически съоръжения. Прогнозиранато водно количество в долното течение на реката на 1, 2, 3 и 4 февруари ще бъде над средномногогодишната стойност. Нивата ще започнат да се понижават и в долната част на водосбора. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.