Днес ще преобладават повишения на речните нива

04.03.2016г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) днес на много места ще вали дъжд, а в планините – сняг. След обяд от запад-югозапад валежите ще спират. Количествата валеж за денонощието ще са 5-15 л/кв.м, на места в планините и в Северна България – до 20-25 л/кв.м. В събота и неделя ще е без валежи.

През денонощието от 8 ч. на 2 до 8 ч. на 3 март нивата на повечето от наблюдаваните реки в страната са се понижавали. Повишения са регистрирани във водсборите на р. Искър и Вит (Дунавски басейн), в средното течение на р. Струма и долното течение на р. Места (Западнобеломорски басейн). Водните количества на реките в по-голямата част от страната са около праговете за високи води. Около и под прага за средни води са р. Черни Вит при с. Черни Вит (Дунавски басейн), някои от черноморските реки и средното течение на р. Марица (Източнобеломорски басейн).

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: колебания на речните нива от - 8 см до + 10 см

Черноморски басейн: нивата са понижавали с до - 10 см

Източнобеломорски басейн: измененията са от - 36 см до + 5 см

Западнобеломорски басейн: колебания от - 2 см до + 30 см

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в

Дунавския басейн днес и утре са възможни повишения на речните нива в басейна, вследствие на прогнозирани валежи. По-значителни повишения се очакват във водосборите р. Искър (средно и долно течение), Вит, Осъм, Янтра и Русенски лом. От вечерните часове на 5 март и през деня на 6 водните нива ще се понижават. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 4, 5 и 6 март ще бъдат над средната многогодишна стойност. Днес и утре се очакват повишения на водните нива на реките в горната и средната част на водосбора. По-значително ще се покачат водните нива на реките във водосборите на реките Владайска, Лесновска, Батулийска, Искрецка, Малък Искър. На 5 март по-значително се покачат водните нива в средното и долното течение на основната река. Водните количества ще бъдат под прага за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 4, 5 и 6 март, че водните нива ще бъдат около и над средно многогодишната стойност. През прогнозирания период водните нива на реките ще останат без съществена промяна или ще се повишават незначително. По-значителни повишения са на 5 март в целия водосбор. Водните количества ще бъдат под прага за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски лом прогнозира, че водното количество в долното течение на реката на 4, 5, 6 и 7 март ще бъде над средно многогодишната стойност. Очакват нови повишения във водосбора – днес – в горните части, а на 5 и 6 март и в долните, но водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.