Днес ще продължи понижението на речните нива

21.03.2016г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) днес след обяд на отделни места в западните райони ще превали слаб дъжд. Количествата ще са между 1 и 3 л/кв.м. Във вторник в Северна България количествата на валежите ще са между 3 и 10 л/кв.м, а в Южна - до 3 л/кв.м. В сряда валежите в цялата страна ще са с количества между 5 и 15 л/кв.м, в отделни райони до около 20-25 л/кв.м.

През денонощието - от 8 ч на 19 до 8 ч на 20 март нивата на наблюдаваните реки в страната са се понижили или са останали без съществена промяна. Незначителни повишения са регистрирани на отделни пунктове. Водните количества на реките в по-голяма част от страна са около праговете за високи води. Около и под прага за средни води са водните количества на реките Черни Вит при с. Вит, Голяма река при Стражица (Дунавски басейн), Врана при с. Кочово, Айтоска при с. Камено, Факийска при с. Зидарово, Ропотамо при с. Веселие (Черноморски басейн).

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: колебания на нивата от - 20 см до + 8 см

Черноморски басейн: изменения на нивата от - 2 до + 2 см

Източнобеломорски басейн: колебанията са от  -10 см до + 9 см

Западнобеломорски басейн: зменения от - 16 см до + 7 см

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в

Дунавския басейн днес нивата във водосбора ще се понижават или ще останат без съществена промяна. От утре нивата във водосбора ще започнат да се повишават във водосборите западно от р. Искър (Тимок, Арчар, Лом, Огоста, и долното течение на р. Искър). На 23 март са възможни повишения в целия басейн. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества днес ще се понижават и ще бъдат над и около средната многогодишна стойност и ще са под прага за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 21, 22 и 23 март, че водните количества ще бъдат около и над средномногогодишната стойност. Водните нива ще останат без съществена промяна. Незначителни повишения във водосбора са възможни на 23 Март. Водните количества ще бъдат под прага за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че в  долното течение на реката на 21, 22, 23 и 24 март водното количество ще бъде над средно многогодишната стойност. Днес и утре нивата в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. От 23.03 са възможни повишения във водосбора. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.