Днес ще се повишават нивата в средните и долните части на реките

24.10.2015г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) днес до обяд все още ще има превалявания в крайните югоизточни райони. Сумарните количества за периода  ще са от 5-15 л/кв.м. В неделя и понеделник няма да вали.

През изминалото денонощие (от 8 ч. на 22 до 8 ч. на 23 октомври) нивата на реките в цялата страна са се повишили. По-значителни повишения са регистрирани на река Осъм с до + 65 см, Искър с до + 54 см, Вит с до + 60 см, Росица с до + 58 см. (Дунавски басейн), във водосбора на Марица с до + 68 см, на Тунджа с до + 42 см, на Арда с до + 56 см (Източнобеломорски басейн), на Места с до + 112 см и на Струма с до + 42 см. Протичащите водни количества в по-голяма част от страната са около праговете за високи води.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: колебания на водните нива от - 33 см до + 65 см

Черноморски басейн: повишения с до + 24 см

Източнобеломорски басейн: изменения от - 22 см до + 65 см

Западнобеломорски басейн: нивата са се повишили с до + 112 см

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в:

Дунавския басейн днес се очаква повишенията на водните нива в басейна да продължат в резултат на прогнозираните валежи и оттичането на реките. По-значителни се очаква да са те по реките западно от река Огоста – горното и средното течение, Искър – средното и долното течение, Вит – по целия водосбор, Осъм – целия водосбор, Янтра – целия водосбор, Русенски Лом – целия водосбор и по Добруджанските реки. На 25 и 26.10, в резултат на оттичане на реките, се очакват повишения или задържане на водните нива в долните им течения. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 24, 25 и 26.10 ще са около и над средната многогодишна стойност. По-значително покачване на водните нива ще има в средното и в долното течение на основната река. Водните количества ще бъдат под прага за внимание. Моделът за водосбора на Янтра прогнозира, че на 24, 25 и 26.10  водните количества  ще са около и над средната многогодишна стойност, но под прага за внимание. Моделът за водосбора на Русенски Лом прогнозира, че в долното течение на реката на 24, 25, 26 и 27.10 водното количество ще бъде около и над средно многогодишната стойност. Днес се очакват повишения на нивата, като по-значителни ще бъдат в долните части на водосбора. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.