Днес ще започне понижение на речните нива

13.10.2015г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология към БАН (НИМХ-БАН,) днес в повечето райони на страната няма да вали. Само в крайните североизточни райони ще има краткотрайни превалявания с количества до 5 л/кв.м. Сряда и четвъртък ще са без валежи.

През изминалото денонощие (от 8 часа на 11 октомври до 8 часа на 12 октомври) нивата на наблюдаваните реки в по–голямата част от страната са се повишавали. Значителни повишения са отчетени за: р. Палакария при с. Рельово +56 см, р. Искър при Роман със 104 см, Осъм при с. Изгрев с +88 см, р. Арда при Рудозем с +66 см и при с. Вехтино с +40 см, р. Върбица при Джебел с +40 см, р. Струма при Кресненско ханче с +93 см и при Марино поле с +88 см, и р. Места при Господинци с +113 см. Без съществено изменение са останали нивата на реките в Черноморския басейн, понижения са отчетени в Западнобеломорския басейн. В по-голямата част от страната нивата на реките са около праговете за високи води, изключение прави Черноморския басейн където речните нива са около праговете за средни води.

Регистрираните изменения на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: Регистрираните колебания на водните нива са от -89 см до +104 см

Черноморски басейн: Регистрираните изменения са от -4 см до +8 см;

Източнобеломорски басейн: Регистрираните изменения са от -5 см до +66 см;

Западнобеломорски басейн: Водните нива са се изменили от -111 см до +113 см.

На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в Дунавския басейн днес и утре се очаква понижаване на нивата на реките.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира речни нива за 13, 14 и 15 октомври около и над средната многогодишна стойност. От днес в горното и средното течение на реката ще започне постепенно спадане на нивото, а по-значително покачване ще се наблюдава в долното течение на основната река. От 14 октомври ще започне постепенно спадане на нивата в целия водосбор, като те ще са под прага за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира водни количества за 13, 14 и 15 октомври около и над средномногогодишната стойност. Водните количества ще са под прага за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира нива в долното течение на реката на 13, 14, 15 и 16 октомври около и над средномногогодишната стойност. Днес са възможни краткотрайни повишения в долното течение. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.