Днес все още са възможни краткотрайни повишения на речните нива

21.02.2016г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ- БАН) днес няма да има валежи. В понеделник също ще e без валежи. Във вторник през по-голямата част от деня няма да вали, ще завали привечер, а през нощта срещу сряда валежите ще се усилят и ще обхванат цялата страна.

През денонощието от 8 ч. на 19 до 8 ч. на 20 февруари нивата на повечето от наблюдаваните реки в страната са се понижавали. Повишения вследствие на валежи са отчетени във водосбора на реките Осъм и Янтра (Дунавски басейн). Регистрираните повишения в горното и средно течение на р. Марица (Източнобеломорски басейн) са най-вероятно вследствие работа на хидротехнически съоръжения. Водните количества на реките в по-голямата част от страната са около праговете за високи води. Около прага за средни води са р. Черни Вит при с. Черни Вит (Дунавски басейн), южночерноморските реки и горното течение на р. Марица (Източнобеломорски басейн) .

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: Регистрираните колебания на речните нива са от -62 см до +44 см;

Черноморски басейн: Водните нива са се понижавали с до -14 см;

Източнобеломорски басейн: Регистрираните изменения са от -76 см до +77 см;

Западнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания на водните нива от -7 см до +5 см.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН:

Дунавски басейн: Днес са възможни краткотрайни повишения на нивата в басейна. На 22 февруари нивата в по-голяма част от басейна ще се понижават, повишения са възможни в долните части на водосборите, вследствие оттичане. На 23 февруари нивата в басейна ще се понижават.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Водните количества на 21, 22 и 23 февруари ще бъдат около и над средната многогодишна стойност. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 21, 22 и 23 февруари ще бъдат около и над средномногогодишната стойност. Днес и утре са възможни краткотрайни повишения във водосбора. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозиранато водно количество в долното течение на реката на 21, 22, 23 и 24 февруари ще бъде над средномногогодишната стойност. Днес са възможни незначителни повишения в долните части на водосбора. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук