До края на денонощието повишаване на речните нива

17.01.2016г.

Днес валежите ще продължат, значителни ще бъдат в Рило-Родопската област и в Източна България до края на денонощието се очакват нови количества между 20 и 40 л/кв.м. В останалата част от страната между 10 и 20 л/кв.м. През следващото денонощие на много места в страната ще има слаби снеговалежи. Очаквани количества между 1 и 5 л/кв.м, в планинските райони до 10 л/кв.м.

Във вторник и сряда - без валежи.

През изминалото денонощие (от 8:00 ч на 16.01. до 08:00 часа на 17.01.) нивата на наблюдаваните реки в страната са се повишавали. Регистрираните водни количества на реките в Дунавския басейн и в Западнобеломорски басейн са около праговете за високи води. Регистрираните водни количества на реките в Източнобеломорския басейн и на южночерноморските реки в Черноморския басейн са около и над праговете за високи води.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: от -2 см до +39 см;

Черноморски басейн: от -2 см до +82 см.

Източнобеломорски басейн: Регистрирани са значителни покачвания на водните нива. На р. Тунджа при гр Ямбол е регистрирано покачване с +51 см. Във водосбора на р. Марица по-значителни повишения са регистрирани в долното течение: на р. Сазлийка при Гълъбово покачване с +215 см, на р. Марица при Харманли покачване с +197 см и на р. Марица при Свиленград с +90см. Във водосбора на р. Арда са регистрирани значителни покачвания на реките в целия водосбор: на р. Върбица при Джебел с +768 см, на р. Крумовица при Кула с +551 см, р. Арда при Вехтино с + 569 см, на р. Бяла при гр. Смолян с +124 см.

Западнобеломорски басейн: Регистрирани са по-значителни повишения на водните нива в долните течения на р. Струма с +49 см и на р. Места с +116 см.

На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН:

Дунавски басейн: До късните часове на днешния ден 17.01 водните нива ще се покачват в долните части не реките в резултат на оттичане или ще останат без съществена промяна. От утре 18.01 и през следващите 3 дни водните нива в целия водосбор плавно ще се понижават.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира водни количества на 17 и 18.01.2016 над средната многогодишна стойност. На 17.01 и 18.01 по- значително ще бъде покачването на водните нива на реките: р. Владайска, р. Банкенска, р. Лесновска, р. Батулийска, р. Искрецка, р. Малък Искър р. Златна Панега. На 18.01 и 19.01 по-значително ще бъде покачването на водното ниво в долното течение на основната река.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира водни количества за 18, 19 и 20.01.2016 г. около и над средномногогодишната стойност. На 19.01 и 20.01 се очаква покачване в долните течения на водосбора в резултат на оттичане. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира водно количество в долното течение на реката на 18, 19, 20 и 21.01.2016 около и над средномногогодишната стойност. Днес и утре (17 и 18.01) нивата все още ще се повишават незначително в долните части на водосбора. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук