21.09.2013г.

Защо наричат Дунав живата река - научиха в първия си урок за новата екологична учебна година членовете на клуб „Корморан” към Природен парк „Персина”.

На 21 септември в Парка беше организирано специално събитие за децата, посветено на извършения през това лято мониторинг на популациите на брегова лястовица и речен дъждосвирец.

Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център Плевен представи пред „корморанчетата” целта и извършваните дейности по време на Третата международна експедиция за изследване на река Дунав Joint Danube Survey 3 (JDS3). Наблюдението на двата вида птици ще бъде включено в крайния доклад от JDS3, който се очаква да бъде представен пред широката общественост към края на следващата есен.

Малките природолюбители имаха възможност да наблюдават отблизо птиците, които гнездят и почиват по образуваните в реката пясъчни коси. Именно тези коси правят уникален българския участък от Дунав. Представители на Българско дружество за защита на птиците – клон Свищов, подробно обясниха на младите еколози кои видове крайречни птици най-често могат да срещнат в ежедневието си.

Басейнова дирекция предостави на децата информационни материали, посветени на Деня без автомобили – 22 септември.

 

 

 

Галерия