Експерти към Международната комисия за опазване на р. Дунав заседаваха в България

30.09.2016г.

Две от експертните групи към Международната комисия за опазване на река Дунав (МКОРД) заседаваха през последните две седмици в гр. София. На 14 и 15 септември се проведе 30-та работна среща на експертната група „Защита от наводнения”, а на 28-29 септември – 25-та среща на групата по “Натиск и мерки”. Домакини на срещите, открити от зам.-министър Атанаска Николова, бяха МОСВ и БДДР – Плевен. По време на срещите се  обсъдиха въпроси и бъдещи действия, свързани с управлението на водите в Дунавски басейн .

Дейностите по интегрирано управление на водите в Международния басейн на р.Дунав се координират от МКОРД чрез експертните групи към Комисията.

Представители на БДДР участват в 6 от експертните групи към МКОРД. Чрез това участие се осъществява двупосочна връзка между националните администрации (МОСВ, БДДР) и МКОРД. По време на работните срещи се извършва обмен на информация и координация между представителите на Дунавските страни по всички обсъждани въпроси и документи. Чрез представителите в групите се свеждат на национално ниво информация за приетите решения, съгласувани методологии, общи инициативи, както и за произтичащите от работата на групите към МКОРД национални ангажименти, свързани с управлението на водите в Международния басейн на река Дунав.

 

Галерия