Експерти от БДДР – Плевен извършиха проверка по информация за наличие на свински останки в река Искър

02.08.2019г.

Експерти от БДДР – Плевен извършиха проверка по информация за наличие на свински останки в река Искър

 

След  публикации в медии за наличие на „свински карантии“ във водите на река Искър при с. Брусен, община Мездра, БДДР – Плевен се самосезира и извърши проверка на място.

Експерти от дирекцията съвместно с кмета на с. Брусен извършиха оглед на коритото на река Искър по течението на реката в местност „Кошущо поле“ до водохващането на МВЕЦ „Царевец“. При направената проверка в реката не са забелязани животински останки и отпадъци. При третия хидрозатвор на водохващането на МВЕЦ „Царевец“ - откъм десния бряг на р. Искър, са намерени останки от кожа и вътрешности от прасе с наличие на силна миризма.

БДДР – Плевен е предприела действия за уведомяване на компетентните органи с цел предприемане на необходимите мерки.