Експерти от БДДР - Плевен извършиха проверка по повторно получен сигнал за замърсяване на р. Искър при с. Люти брод

02.08.2019г.

Експерти от БДДР - Плевен извършиха проверка по повторно получен сигнал за замърсяване на р. Искър при с. Люти брод

 

Експерти от БДДР - Плевен извършиха незабавна проверка по постъпил на 2 август сигнал за замърсяване на река Искър при с. Люти брод, община Мездра.  Сигналът отново е за наличие на мъртва риба в реката, както и за оцветяване на водите й в черно-кафяв цвят.

Направен е повторен оглед на място на коритото на р. Искър при края на задбаражното езеро на МВЕЦ „Черепиш“, при мястото на водохващането, както  и участъци от реката преди водохващането и след МВЕЦ “Черепиш“. В момента на проверката е установено, че задбаражното езеро на МВЕЦ е напълно изпразнено, като през него реката протича замътнена и с леко кафяв цвят. Не е установено наличие на мъртва риба в момента на проверката в обходения район.

В момента на проверката МВЕЦ не е работел.

От Регионалната лаборатория във Враца към Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) са взети водни проби за анализ от реката непосредствено под и над МВЕЦ „Черепиш“. Експресно измерените на място показатели рН, разтворен кислород и електропроводимост не показват наличие на замърсяване.

Останалите резултати ще са готови през следващата седмица и ще бъдат оповестени.