Експерти от Басейнова дирекция – гр. Плевен проведоха открит урок на ученици от III клас

11.10.2012г.

 

        На 10 октомври 2012 г. експерти от Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район проведоха открит урок на тема „ Опазване на водните ресурси чисти” на деца от ІІІ-в клас от Гимназия с преподаване на чужди езици – гр. Плевен. Бяха изнесени няколко мултимедийни презентации, след които децата активно се включиха с интересни въпроси, попълниха и нарисуваха специално раздадени книжки „Какво е водата”, „Вълшебства - разкази за отпадъците”, „Ама, че жега”.
         Малките еколози разбраха, че водата, като един от основните елементи на живота, трябва да бъде пазена, като грижата за това зависи само от тях!
         

Галерия