Експерти от Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район направиха поредна проверка на русенската фирма ЕТ “Милен Великов”

16.08.2012г.

 

На 14 август 2012 г. експерти от Басейнова дирекция Дунавски район извършиха проверка на русенската фирма ЕТ “Милен Великов”. Същата е с отнето разрешително за добив на инертни материали от р. Дунав, поради установено десетократно превишаване на разрешените за добив количества. В резултат на проверката е констатирано, че техника, собственост на фирмата, продължава да добива инертни материали в района на канала – местност Люляка, под зона за отдих “Рибарска колиба”. Съставен е констативен протокол на нарушителя.
От предишна проверка през месец март 2012 г. е съставен Акт за установено административно нарушение и наказателно постановление с размер на глобата 2000 лв.

Галерия