Експерти от РИОСВ – Враца, БДДР - Плевен и ИАРА - Враца провериха сигнал за замърсяване на р. Искър при с. Люти брод

01.08.2019г.

Експерти от РИОСВ – Враца, БДДР - Плевен и ИАРА - Враца провериха сигнал за замърсяване на р. Искър при с. Люти брод

Експерти от РИОСВ – Враца, БДДР-Плевен и  ИАРА-Враца провериха сигнал за замърсяване на река Искър при с. Люти брод, община Мездра. Проверката е извършена на 31 юли, в деня на получаване на сигнала.

Извършен е оглед на място в района от с. Люти брод  до МВЕЦ „Черепиш“, в това число на съоръженията на МВЕЦ „Черепиш“ и на състоянието на речното легло под и над водовземното съоръжение . Констатирано е наличие на умрели единични екземпляри малки и големи риби при моста на селото, където реката видимо е помътняла.

В момента на проверката МВЕЦ не е работил. Водата от задбаражното езеро е изпусната поради неотложни ремонтни дейности, за което БДДР е уведомена по електронна поща в ранния следобяд на 30 юли от собственика на централата. По данни на управителя на МВЕЦ „Черепиш” изпускането на вода от задбаражното езеро е започнало на 30 юли сутринта. В момента на проверката цялото количество вода на река Искър протича свободно през съоръженията на МВЕЦ.

От Регионалната лаборатория във Враца към Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) са взети водни проби за анализ от  реката при моста на с. Люти брод, както и непосредствено под и над МВЕЦ „Черепиш“. Експресно измерените на място показатели рН, разтворен кислород и електропроводимост не показват наличие на замърсяване.

Останалите резултати ще са готови през следващата седмица и ще бъдат оповестени.