И днес - понижение или задържане на речните нива

28.10.2015г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) само в крайните югозападни райони днес ще преръмява от мъглата в незначителни количества. В четвъртък – без валежи, а в петък само на отделни места, главно в източните райони, е възможно съвсем слабо да превали в несъществени количества.

През изминалото денонощие (от 8 ч. на 26 до 8 ч. на 27 октомври) водните нива на реките в цялата страна са се понижавали. Протичащите водни количества в по-голяма част от страната са около праговете за високи води. Около прага за средни води са горните течения на реките Осъм, Черни Лом (Дунавски басейн), Камчия и Ропотамо (Черноморския басейн), Тунджа, Върбица, Арда и Чепеларска (Източнобеломорски басейн) и в горното течение на Струма (Западнобеломорски басейн). В горните течения на реките Искър, Вит, Врана, Провадийска, Айтоска, Факийска и Марица водните количества са около праговете на ниски води.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: колебания на водните нива от - 11 см до + 10 см

Черноморски басейн: понижения с до - 4 см

Източнобеломорски басейн: изменения на речните нива от - 14 см до + 84 см

Западнобеломорски басейн: колебания на водните нива от - 16 см до + 1 см

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в:

Дунавския басейн днес и през следващите 2 денонощия се очаква водните нива на наблюдаваните реки да се понижават или задържат. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 28, 29 и 30.10 ще са около и под средната многогодишна стойност и под прага за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че на 28, 29 и 30.10. водните количества ще бъдат около и под средномногогодишната стойност и под прага за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че в долното течение на реката на 28, 29, 30 и 31.10 водното количество ще бъде около и под средномногогодишната стойност. Нивата ще продължат да се понижават в целия водосбор.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.