И през следващите дни речните нива ще се понижават или задържат

16.09.2015г.

 

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) днес и до края на седмицата няма да вали. През изминалото денонощие (от 8 ч. на 14 до 8 ч. на 15 септември) речните нива на наблюдаваните реки в по-голямата част от страната са се понижавали или са останали без промяна. Водните количества в по-голямата част от страната са около праговете за средни и ниски води, а в поречията на реките Провадийска, в долното течение, и средното и в долното течение на р. Марица – около и над прага за високи води. Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:
Дунавски басейн: колебания от + 1 до - 20 см
Черноморски басейн: водните нива са останали без промяна или са се понижили с до – 4 см
Източнобеломорски басейн: водните нива са се изменяли от + 6 до – 15 см. Отчетено е повишени в поречието на р. Въча при Девин, местността Забрал с + 86 см
Западнобеломорски басейн: водните нива са се понижили с до - 6 см
Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в:
Дунавския басейн днес и през следващите 1-2 дни нивата на реките в по-голяма част от басейна ще се понижават или задържат. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 16, 17 и 18 септември ще са под средната многогодишна стойност и под прага за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че количествата на 16, 17 и 18 септември ще бъдат около и над средно многогодишната стойност, но под прага за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водното количество в долното течение на реката на 16, 17, 18 и 19 септември ще бъдат под средно многогодишната стойност и ще продължи да се понижава.
Подробна информация за страната можете да намерите тук.