И тази година „Danube Art Master”

16.06.2014г.

За поредна година Международната комисия за опазване на река Дунав и Институтът по Глобално партньорство по водите за Централна и Източна Европа провеждат конкурс „Danube Art Master”, посветен на Деня на Дунав – 29 юни. Предизвикателството е за всички на възраст между 6 и 16 години, които имат отношение към опазването на реките, техните водни обекти и обитатели. Състезанието ще се проведе на два етапа – национален и международен.

Целта е младите творци да направят посещение на брега на река Дунав или на нейн приток, намиращ се в непосредствена близост до населеното място, в което живеят. Да потърсят вдъхновение в заобикалящата ги околна среда, да оценят какво означава тя за тях и да помислят и формулират своето виждане за басейна на реката и неговите обитатели. Състезанието има за цел да мотивира деца и младежи към конкретни действия и стъпки, които всеки един от тях би могъл да предприеме за опазване на реките, речните екосистеми и свързаното с тях биоразнообразие.

Идеята е участниците да се вдъхновят от всичко онова, което ги заобикаля и използвайки материали, събрани по брега на реката, да изработят уникална творба. Това могат да бъдат скулптури, мозайки или колажи, направени от различни материали, като например клони, камъни, кал, шума, дори отпадъци, изоставени около реката. Препоръчително е творбите да бъдат направени директно на брега на реката.

И тази година състезанието е част от международното честване на Денят на Дунав - 29 юни.  

СРОК ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ТВОРБИТЕ за националното ниво - До 20 юли 2014 г. (важи пощенското клеймо).

 

Информация за условията на конкурса може да намерите на www.ceie.org или www.danubeday.org