И утре е възможно повишение на речните нива

18.03.2015г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология към БАН (НИМХ- БАН) през следващото денонощие, с изключение на Югоизточна България, ще има превалявания – със сумарни количества до 10-15 л/кв.м. Валежите в планинските райони и Предбалкана ще са от сняг, а по високите полета и в Северна България от дъжд и сняг.
В петък, с изключение на западните райони, ще превалява, дъжд и сняг. Количества за 24 часа - нощта срещу петък и петък ще са от 1-2 л/кв.м до 10-13 л/кв.м. През нощта срещу събота и в събота до обяд в източните райони все още ще вали с количества до 5 л/кв.м, в Западна и Централна България ще е без валежи.
Водните количества в реките в цялата страната са над праговете за високи води. В по-голямата част от страната почвите са преовлажнени, което е предпоставка за бързо формиране на повърхностен отток.
През последното денонощие речните нива в по-голямата част от страната са се понижавали или задържали. Повишения са отчетени в Източнобеломорски басейн, вследствие на частично снеготопене и/или регистрирани валежи и оттичане на реките.
Дунавски басейн: в поречие Искър колебанията на водните нива са в границите -4/15 см, а при останалите наблюдавани реки от басейна нивата са се понижили с до -44 см.
Черноморски басейн: нивата на наблюдаваните реки в басейна са се понижили с до -25 см. Незначително повишение от + 10 см е отчетено на река Камчия при с. Гроздьово.
Източнобеломорски басейн: Водното ниво на река Тунджа при гр. Елхово се е понижило с -2 см и практически се е задържало; в поречие Марица повишения с до +21 см са отчетени по основната река (при гр. Пазарджик с +14 см, при гр. Белово с +12 см, при гр. Пловдив с + 21 см, при гр. Първомай с +15 см), а с до + 20 см са се повишили нивата на притоците й (р. Чепинска река при гр. Велинград с +12 см, р. Тополница с до +20 см); в поречие Арда колебанията на речните нива са в границите -31/+18 см, регистрирани съответно при на основната река при гр. Рудозем и на р. Върбица при спирка Джебел.
Западнобеломорски басейн: във водосбора на река Места водните нива са се понижили с до -3 см, а в поречие Струма стойностите им са били в границите -5/10 см.
В резултат на метеорологичната и хидрологична обстановка, днес са възможни краткотрайни повишения на нивата на реките в Североизточна и Югозападна България, а в петък и събота, в резултат на повишената почвена влага, частичното снеготопене и прогнозираните количества валежи от дъжд и сняг, се очакват повишения на речните нива в по – голямата част от страната.
Дунавски басейн – очакват се повишения от валежи от дъжд и сняг, и частично снеготопене в горните и средни течения на реките: р. Лом, р. Цибрица, р. Огоста, р. Искър, р. Вит, р. Осъм, р. Янтра, р. Русенски Лом;
Подробна информация за цялата страна можете да намерите тук.