Язовирите в предаварийно състояние в Плевенска област се наблюдават

11.11.2014г.

Директорът на дирекция „Контрол” в Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район с център Плевен (БДУВДР) инж. Веселин Монев участва днес, 11 ноември, в свикано от областния управител на Плевен архитект Бойко Балтаков заседание във връзка с подготовката за работа при зимни условия.

Инж. Монев припомни, че на територията на област Плевен има 12 язовира, които са определени в предаварийно състояние. БДУВДР – Плевен е изпратила писма до собствениците на тези съоръжения, като това са предимно общински язовири. Тези язовири са под постоянно наблюдение, поддържат се или празни, или с безопасно водно ниво.

Министерство на околната среда и водите и БДУВДР – Плевен своевременно следят метеорологичните прогнози и отправят предупреждение за неблагоприятни явления и високо водни нива при предстоящи валежи. На провелото се заседание инж. Монев посочи, че през зимата няма сериозна опасност от наводнения, причинени от снеговалежи. Такава съществува при комбиниране на интензивни валежи със снеговалеж. Опасност от неблагоприятни явления се наблюдават обикновено при пролетното снеготопене, уточни инж. Веселин Монев.