Има повишения на речните нива, водните количества са под праговете за внимание

28.11.2018г.

Анализът на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: през последното денонощие нивата на реките в басейна са се повишили (главно във водосбора на р. Искър), вследствие на валежи или са останали без съществени промени. Регистрираните изменения са: за водосбора на р. Искър от -16 см до +68 см; за водосбора на р. Вит от -6 см до +12 см; за водосбора на р. Осъм от -4 см до +5 см; за водосбора на р. Янтра от -3 см до +6 см;  за водосбора  на  р. Русенски  Лом  от  -6 см до +6 см.

Черноморски басейн: през изминалото денонощие нивата на северночерноморските реки са останали без съществени изменения. Повишения на речните нива са регистрирани в южночерноморските реки. Регистрираните колебания в басейна са от -4 см до +6 см, като значителни повишения са регистрирани на р. Факийска при с. Зидарово с +276 см и на р. Ропотамо при с. Веселие с +198 см.

Източнобеломорски басейн: през последното денонощие  нивата на реките Тунджа и Марица са се повишили незначително или са останали без съществени изменения. Значителни са регистрираните изменения във водосборите на р. Арда (от -101 см до +332 см) и р. Бяла (от -5 см до +222 см), в резултат на валежи. Регистрираните колебания на речните нива за водосбора на р. Тунджа са от -5 см до +9 см и за водосбора на р. Марица от -7 см до +15 см. В резултат от работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни изменения на водните нива в горното и средно течение на р. Марица и в притока ѝ р. Въча от -87 см до +89 см.

Западнобеломорски басейн: през последното денонощие нивата на реките са се повишили или са останали без съществени изменения. Регистрираните изменения в басейна са от -4 см до +33 см.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: днес  и през следващите три дни, речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Повишения в резултат на оттичане днес ще има в долните течения на основните реки. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира, че  водните количества на 29 и 30 ноември  и на 1 декември  ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес  и през следващите три дни, в резултат на валежи и работата на хидротехнически съоръжения, речните нива във водосбора ще се повишат незначително или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 29, 30 ноември и на 1 декември ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес  и през следващите три дни речните нива във  водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че  водните количества  на  29, 30 ноември и на 1 декември ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес  и през следващите три  дни речните нива във водосбора ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водното количество в долното течение на р. Черни Лом на 29, 30  ноември и на 1 и 2 декември  ще бъде около и над средно многогодишната стойност. Днес и през следващите 3-4 дни водните нива на реките във водосбора ще останат без съществени изменения. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.