Информация от басейновите дирекции и експлоатационните дружества за състоянието на комплексните и значими язовири

17.12.2014г.

По данни, получени в МОСВ от басейновите дирекции и експлоатационните дружества, състоянието на комплексните и значими язовири днес към 09:00  часа, е следното:
Язовир „Тича“ – обем 316,400 млн. м3, прелива с 12,146 м3/сек., чрез водовземна кула за напояване се изпускат 15 м3/сек, чрез ВЕЦ се преработват и изпускат в реката 5 м3/сек.
Язовир ”Камчия” - обем 234,215 млн. м3, не прелива.
Язовир „Ясна Поляна” - обем 32.227 млн. м3, през основен изпускател -  1,50 м3/сек.
Язовир „Йовковци” – обем 91,949 млн. м3, не прелива, през основен изпускател 4,0 м3/сек.
Язовир Копринка“ – обем 125,017 млн. м3. Отчетен приток 19,700 м3/сек, разход 26,290 м3/сек.
Язовир „Жребчево“ – обем 367,576 млн. м3. Отчетен приток 68 м3/сек., разход 114 м3/сек.
Язовир „Кърджали“ – обем 475.264 млн. м3, чрез ВЕЦ се преработват и изпускат в реката 58,876 м3/сек. Отчетен приток 45,307 м3/сек. 
Язовир „Студен кладенец“ – обем 375,072 млн., чрез ВЕЦ се преработват и изпускат в реката 88,649 м3/сек. Отчетен приток 93,407 м3/сек.
Язовир „Ивайловград“ – обем 156,099 млн. м3, прелива с 0,277 м3/сек, чрез ВЕЦ се преработват и изпускат в реката 185,837 м3/сек. Отчетен приток 81,282 м3/сек.
Язовир „Ал. Стамболийски“ – обем 185,01 млн. м3, прелива с 0,979 м3/сек, чрез ВЕЦ се преработват и изпускат в реката 23,4 м3/сек.
Язовир „Тракиец“ е с обем 99,280 млн. м3, освобождава се обем чрез водовземна кула и напоителен канал с 5.8 м3/сек.
Язовир „Георги Трайков“ обем 329,539 млн. м3, не прелива, през основен изпускател 40 м3/сек. Отчетен приток 26 м3/сек.
 
За осигуряване на свободни обеми контролирано се изпускат язовирите „Порой, „Ахелой, „Асеновец“, „Мандра
 
 

ДУНАВСКИ РАЙОН

 

 

Поречие р. Огоста и реки западно от р. Огоста

 

По данни на оперативните дежурни в областните, общинските администрации и дежурните на РД “ПБЗН” ситуацията в областите Видин, Монтана и Враца е следната:
1. В община Борован, област Враца:
-Язовир „Велчов лъг“, общ. Борован не прелива през преливника;
- Язовир „Селския, общ. Борован не прелива през преливника;
- Язовир „Братковец“, общ. Борован прелива през преливника, отворен основен изпускател;
- Язовир „Гарвански геран“, с. Малорад, общ. Борован прелива през авариен дублиращ преливник, отворен основен изпускател. Язовирът е в предаварийно състояние.
- Язовир „Тихов лъг“, общ.Борован не прелива през преливника; отворен основен изпускател;
- Язовир „Гъбов дол“, общ.Борован прелива през преливника;
- Язовир „Кореа“, общ.Борован прелива през преливника;
- Язовир „Жарковец“, общ.Борован прелива през преливника;
- Язовир „Езерска“ падина, общ.Борован прелива през преливника.
Язовирите от община Борован са по поречието на р.Скът, преливат през преливниците с минимални количества и няма получена информация за критични ситуации.
В река Скът при с. Нивянин, общ. Борован, обл. Враца обстановката е нормализирана.
2. В община Хайредин, област Враца:
- Язовир „Рогозен-1“, общ. Хайредин прелива през преливника с около 0,200 м3/cек, изпуска се през основен изпускател;
- Язовир „Бързина“, общ. Хайредин прелива през преливника с около 0,200 м³/cек, изпуска се през основен изпускател;
Река Огоста при с.Хайредин, община Хайредин, област Враца обстановката е нормализирана.
3. В община Криводол, област Враца
- Язовир „Султански дол“, с. Пудрия, общ. Криводол не прелива през преливника.
- Язовир „Лесура“, общ. Криводол не прелива през преливника.
- Язовир „Градешница“, общ. Криводол, обл. Враца не прелива през преливника, язовира е в предаварийно състояние.
4. В община Враца, област Враца- Язовир Сухият скът е с пуснат сифон – работещ. Язовирът не прелива през преливника.
В областите Видин и Монтана няма получени сигнали в БДУВДР-Плевен към момента за критични водни нива в реките, протичащи през тях.
 
 

Поречие р. Вит

 

С писмо община Плевен уведомява, че от 12.12.2014 г. започва контролирано изпускане на язовир „Тученица-1”. Водата се провежда безпрепятствено по отвеждащото корито на р.Тученица след язовира.
 
 

Поречие р. Янтра

 

С писмо „Напоителни системи” ЕАД клон Долен Дунав гр. Русе уведомява, че от 12.12.2014 г. увеличава контролираното изпускане на язовир ”Ястребино” на 10 м³/cек. Няма получени сигнали за критични водни нива след язовирната стена.
 
 

Поречие р. Русенски Лом

 

При река Бели Лом, река Черни Лом и река Русенски Лом  се наблюдават водни нива, при които реките протичат в речните си корита. Няма получени сигнали за критични водни нива.
През изминалото денонощие по данни на оперативните дежурни в областните, общинските администрации и дежурните на РД “ПБЗН” останалите реки на територията на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център Плевен (БДУВДР - Плевен) протичат в речните си легла. Няма получени сигнали за критични водни  нива и аварийни ситуации от останалите речни течения.
Останалите язовири на територията на БДУВДР - Плевен разполагат със свободни (ретензионни) обеми за поемане на високи води
Язовирите, които са определени  в предаварийно състояние са под наблюдение и няма получени сигнали за критични водни нива.
Водното ниво в река Дунав в българския участък на 17.12.2014 г., спрямо водното ниво към 16.12.2014 г. е следното:
 
Водни стоежи в българския участък на река Дунав
17.12.2014 г.
 
километър
станция
воден стоеж
[cm]
разлика за 24 часа
[cm]
t вода
[°C]
833.60
Ново село
 
-42
 
6.2
790.20
Видин
 
-43
 
743.30
Лом
 
-44
 
6.0
678.00
Оряхово
 
-40
 
7.2
597.50
Никопол
 
-34
 
554.30
Свищов
 
-28
 
6.0
495.60
Русе
 
-22
 
6.0
375.50
Силистра
 
-11
 
5.9
 
Няма постъпили сигнали за критични ситуации, свързани с вредното въздействие на водите от р. Дунав.
 
Подробна информация можете на да намерите тук.