Информация за състоянието на комплексните и значими язовири, получена от басейновите дирекции и експлоатационните дружества

18.12.2014г.

         По данни, получени от басейновите дирекции и експлоатационните дружества, състоянието на комплексните и значими язовири днес към 09:00 часа, е следното:

Язовир „Тича“ – обем 315,400 млн. м3, прелива с 8,4 м3/сек., чрез водовземна кула за напояване се изпускат 15 м3/сек, чрез ВЕЦ се преработват и изпускат в реката 5 м3/сек.
Язовир ”Камчия” - обем 234,120 млн. м3, не прелива.
Язовир „Ясна Поляна” - обем 32.205 млн. м3, не прелива.
Язовир „Йовковци” – обем 91,949 млн. м3, не прелива, през основен изпускател 4,0 м3/сек.
ЯзовирКопринка“ – обем 124,334 млн. м3. Отчетен приток 18,410 м3/сек, разход 26,320 м3/сек.
Язовир „Жребчево“ – обем 365,363 млн. м3. Отчетен приток 68 м3/сек., разход 94 м3/сек.
Язовир „Студен кладенец“ – обем 381,675 млн., чрез ВЕЦ се преработват и изпускат в реката 49,514 м3/сек. Отчетен приток 149,866 м3/сек.
Язовир „Ивайловград“ – обем 157,004 млн. м3, прелива с 0,277 м3/сек, чрез ВЕЦ се преработват и изпускат в реката 185,427 м3/сек. Отчетен приток 143,707 м3/сек.
Язовир „Ал. Стамболийски“ – обем 205,455 млн. м3, прелива с 0,283 м3/сек, чрез ВЕЦ се преработват и изпускат в реката 23,4 м3/сек. Отчетен приток 15,743 м3/сек.
Язовир „Тракиец“ е с обем 98,960 млн. м3, освобождава се обем чрез водовземна кула и напоителен канал с 5.8 м3/сек.
Язовир „Асеновец“ - обем 28,120 млн. м3; не прелива, контролирано се изпуска с около 2 м3/сек.
Язовир „Георги Трайков“ обем 327,364 млн. м3, не прелива, през основен изпускател 40 м3/сек. Отчетен приток 15,40 м3/сек
За осигуряване на свободни обеми контролирано се изпускат язовирите Порой, Ахелой, Мандра
 
ДУНАВСКИ РАЙОН
Поречие р. Огоста и реки западно от р. Огоста
1. В Община Борован, Област Враца:
- Язовир Братковец, общ. Борован прелива през преливника, отворен основен изпускател;
-Язовир Гарвански геран, с. Малорад, общ. Борован прелива през авариен дублиращ преливник, отворен основен изпускател. Язовирът е в предаварийно състояние.
-Язовир Тихов лъг, общ.Борован - отворен основен изпускател;
-Язовир Гъбов дол, общ.Борован прелива през преливника;
-Язовир Кореа, общ.Борован прелива през преливника;
-Язовир Жарковец, общ.Борован прелива през преливника;
-Язовир Езерска падина, общ. Борован прелива през преливника.
Язовирите от община Борован са по поречието на река Скът, преливат през преливниците с минимални количества. Няма получена информация за критични ситуации.
2. В Община Хайредин, Област Враца:
- Язовир Рогозен-1, общ. Хайредин прелива през преливника с около 0,200 м3/cек, изпуска се през основен изпускател;
- Язовир Бързина, общ. Хайредин прелива през преливника с около 0,200 м³/cек, изпуска се през основен изпускател;
3. В Община Враца, Област Враца- Язовир Сухият Скът е с пуснат сифон – работещ. Язовирът не прелива през преливника.
В областите Видин и Монтана няма сигнали за критични водни нива в реките, протичащи през тях.
Поречие река Вит
С писмо община Плевен уведомява, че от 12 декември 2014 г. започва контролирано изпускане на язовир ”Тученица-1”. Водата се провежда безпрепятствено по отвеждащото корито на р.Тученица след язовира.
Поречие река Янтра
С писмо „Напоителни системи” ЕАД клон Долен Дунав гр. Русе уведомява, че от 12 декември 2014 г. увеличава контролираното изпускане на язовир ”Ястребино” на 10м³/cек. Няма получени сигнали за критични водни нива след язовирната стена.
Поречие река Русенски Лом
При река Бели Лом, река Черни Лом и река Русенски Лом се наблюдават водни нива, при които реките протичат в речните си корита. Няма получени сигнали за критични водни нива.
През изминалото денонощие по данни на оперативните дежурни в областните, общинските администрации и дежурните на РД “ПБЗН” останалите реки на територията на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център Плевен (БДУВДР - Плевен) протичат в речните си легла. Няма получени сигнали за критични водни нива и аварийни ситуации от останалите речни течения.
Останалите язовири на територията на БДУВДР - Плевен разполагат със свободни (ретензионни) обеми за поемане на високи води.
Язовирите, които са определени в предаварийно състояние са под наблюдение и няма сигнали за критични водни нива.
Водното ниво в река Дунав в българския участък на 18.12.2014 г., спрямо водното ниво към 17.12.2014 г. е следното:
Водни стоежи в българския участък на река Дунав
18.12.2014 г.
 
километър
станция
воден стоеж
[cm]
разлика за 24 часа
[cm]
t вода
[°C]
833.60
Ново село
-19
6.2
790.20
Видин
-18
 
743.30
Лом
-20
6.0
678.00
Оряхово
-28
7.2
597.50
Никопол
-30
 
554.30
Свищов
-37
6.1
495.60
Русе
-36
6.1
375.50
Силистра
-21
6.0
Няма постъпили сигнали за критични ситуации, свързани с вредното въздействие на водите от р. Дунав.
Подробна информация можете да намерите тук.