Информация за състоянието на водите за 10 юни 2020 г.

10.06.2020г.

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки в по-голямата част от басейна са се повишили в резултата на валежи. Отчетените колебания на речните нива в останалата част от басейна са както следва: за водосбора на р. Огоста от -12 см до +18 см; за водосбора на р. Искър от -18 см до +28 см; за водосбора на р. Вит от -31 см до +60 см; за водосбора на р. Осъм от -32 см до +48 см; за водосбора на р. Янтра от -8 см до +22 см; за водосбора на р. Русенски Лом с до ±3 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води, с изключение на р. Искър при с. Бели Искър и р. Бели Вит при гр. Тетевен, където водните количества са около праговете за високи води.

Черноморски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са от -4 см до +5 см см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Източнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения или са се понижавали. Регистрираните изменения на нивата на р. Тунджа при с. Баня (с до ±43 см), р. Марица при гр. Белово (от -76 см до +89 см) и гр. Пазарджик (от -20 см до +54 см), р. Арда при с. Китница (от -12 см до +12 см), р Въча при гр. Девин (от -78 см до +76 см) са в резултат от работата на хидротехнически съоръжения. Отчетените изменения на речните нива в останалата част от басейна са както следва: за водосбора на р. Тунджа от -6 см до +6 см; за водосбора на р. Марица от -21 см до +25 см; за водосбора на р. Арда от  -8 см до +7 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Западнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Места от -2 см до +4 см и за водосбора на р. Струма от -7 см до +9 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води.

Хидрологична прогноза

На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес (10.06) и през следващите три дни, в резултат на валежи се очакват краткотрайни повишения на речните нива в целия басейн. Значителни ще са повишенията на нивата на реките Огоста (в горната част на водосбора), Искър, Вит (в горната и средната част на водосбора) и Осъм (в горната и средната част на водосбора) във вечерните часове на 10.06, през нощта срещу 11.06 и на 11.06 и във водосбора на р. Янтра на 12.06.  На 13.06 речните нива в по-голямата част от басейна ще се понижават.

Вследствие на интензивни валежи има вероятност от възникване на поройни наводнения: във вечерните часове на 10.06 и през нощта срещу 11.06 във водосборите на реките р. Арчар (р. Салашка, по основната река), във водосбора на р. Лом (р. Стакевска), във водосбора на р. Огоста (р. Скът, р. Бързина, р. Бързица, р. Рибене), във водосбора на р. Искър (р. Гостиля, р. Златна Панега, р. Малък Искър, р. Бебреш, р. Суха, р. Лесновска, р. Макоцевска, по основната река), във водосбора на р. Вит (по основната река и във водосборите на        реките р. Каменка, р. Катунецка, р. Чернялка), във водосбора на р. Осъм (р. Каменка, р. Катунецка, по основната река, р. Черни Вит, р. Свинска, р. Чернялка), р. Дунав (по основната река в участъка между р. Огоста и р. Искър); през деня на 11.06 във водосбора на р. Арчар (р. Салашка, по основната река), във водосбора на р. Лом (р. Стакевска), във водосбора на р. Огоста (р. Дългоделска), във водосбора р. Искър (р. Бистрица Мусаленска, р. Черни Искър, р. Урдина, р. Леви Искър, р. Лопушница, р. Пряка, р. Бели Искър), във водосбора на р. Осъм (р. Крайовица), във водосбора на р. Янтра (р. Видима);

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: Прогнозираните водни количества на 11, 12 и 13.06.2020 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. В резултат на валежи днес и през следващите два дни се очакват краткотрайни повишения на речните нива. По-съществени ще бъдат повишенията на 11.06 в горните части на водосбора (над яз. Огоста и в горното течение на р. Скът). Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 11, 12 и 13.06.2020 г. ще бъдат над средномногогодишните стойности. Днес и утре (10 и 11.06) в резултат на валежи се очакват значителни повишения на речните нива в целия водосбор, по-значителни в средните и долни части от водосбора и в притоците р. Лесновска и р. Малък Искър.  На 12 и 13.06 повишения в резултат на валежи и оттичане ще има в долното течение на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества на 11, 12 и 13.06.2020 г. ще бъдат над средномногогодишните стойности. Днес (10.06) и през следващите два дни в резултат на валежи се очакват повишения на речните нива в целия водосбор. На 13.06 водните нива във водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом: Прогнозираното водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 11, 12, 13, 14 и 15.06.2020 г. ще бъде под средномногогодишната стойност. Днес (10.06) и през следващите 4-5 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.