Информация за състоянието на водите за 2 юни 2020 г.

02.06.2020г.

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения или са се понижили. Регистрираните изменения на нивата на река Огоста при с. Бутан  (от -17 см до +11 см) и на Искър при гр. Нови Искър (от -5 см до +25 см) са в резултат от работата на хидротехнически съоръжения.  Регистрираните колебания на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Искър от -13 см до +8 см; за водосбора на р. Вит от -6 см до +4 см; за водосбора на р. Осъм от -10 см до +4 см; за водосбора на р. Янтра от -14 см до +11 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -3 см до +2 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води, само водните количества на р. Искър при с. Бели Искър и р. Мусаленска Бистрица при лет. Боровец, са около праговете за високи води.

Черноморски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са от -3 см до +3 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Източнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения или са се понижили. Регистрираните изменения на нивата на реките   Въча при  гр. Девин (от -86 см до +85 см), Сазлийка при гр. Гълъбово (от -20 см до +12 см) и Тунджа при с. Баня (от -43 см до +42 см) са в резултат от работата на хидротехнически съоръжения. Отчетените изменения на речните нива в останалата част на басейна са както следва: за водосбора на р. Тунджа от -5 см до +6 см; за водосбора на р. Марица от -17 см до +15 см; за водосбора на р. Арда от -10 см до +11 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води, само водното количество на р. Тунджа при гр. Павел Баня е около прага за високи води.

Западнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Места от -4 см до +4 см и за водосбора на р. Струма от -8 см до +7 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води.

Хидрологична прогноза

На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес (02.06) и през следващите 3 дни речните нива в басейна ще се понижават или ще бъдат без съществени изменения. В резултат на валежи са възможни краткотрайни незначителни повишения днес (02.06) във рилските водосбори на р. Искър и във водосборите на Добруджанските реки. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: Прогнозираните водни количества на 03, 04 и 05.06.2020 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (02.06) и през следващите три дни водните нива на реките от водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 03, 04 и 05.06.2020 г. ще бъдат около праговете за средни води. Днес (02.06) и през следващите 3 дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Днес (02.06) в следобедните и вечерни часове, вследствие на валежи, са възможни незначителни повишения на речните нива, главно в планинските части от водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества на 03, 04 и 05.06.2020 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес (02.06) и през следващите 3 дни речните нива ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи в следобедните и вечерни часове днес (02.06) и в сутрешните часове на 03.06, ще има незначителни повишения на водните нива на реките от водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом: Прогнозираното водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 03, 04, 05, 06 и 07.06.2020 г. ще бъде под средномногогодишната стойност. Днес (02.06) и през следващите 4-5 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи в следобедните и вечерни часове днес (02.06) и сутрешните часове на 03.06 са възможни незначителни повишения на водните нива на реките от водосбора. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.