Информация за състоянието на водите за 20 май 2020

20.05.2020г.

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие
Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. Отчетените изменения на р. Искър при гр. Нови Искър (от-35 см до +3 см) са в резултат на работата на хидротехнически съоръжения. Регистрираните колебания на речните нива в останалата част от басейна са както следва: за водосбора на р. Огоста от -8 см до +19 см; за водосбора на р. Искър от -18 см до +19 см; за водосбора на р. Вит от -4 см до +5 см; за водосбора на р. Осъм от -8 см до +9 см; за водосбора на р. Янтра от -9 см до +11 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -3 см до +3 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води, само водните количества на р. Искър при с. Бели Искър и р. Мусаленска Бистрица при лет. Боровец са около праговете за високи води.

Черноморски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са от -5 см до +6 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Източнобеломорски басейн: През изминалото денонощие речните нива в по-голямата част от басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните изменения на нивата на: р. Тунджа при с. Баня (от -42 см до +42 см), р. Марица при гр. Белово (от -78 см до +74 см) и при гр. Пазарджик (от -23 см до +34 см) и на р. Въча при гр. Девин (от -84 см до +84 см) са в резултат от работата на хидротехнически съоръжения. Отчетените изменения на речните нива в останалата част на басейна са както следва: за водосбора на р. Тунджа от -9 см до +6 см; за водосбора на р. Марица от -18 см до +18 см; за водосбора на р. Арда от -13 см до +12 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води.

Западнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са се понижили или са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Места от -7 см до +1 см и за водосбора на р. Струма от -9 см до +9 см. Водните количества на реките във водосбора на р. Струма са около и под праговете за средни води. С водни количества около праговете за високи води са р. Места при м. Момина Кула и гр. Хаджидимово и р. Джерман при гр. Дупница.

Хидрологична прогноза
На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:
Дунавски басейн: Днес (20.05) и утре речните нива в по-голяма част от басейна ще се повишават. По-значителни ще са повишенията на 20.05 във водосборите на реките западно от р. Янтра и в притока ѝ р. Росица, както и на 21.05 във водосборите на реките западно от р. Искър и планинските части от водосборите на р. Искър, р. Вит, р. Осъм и р. Янтра. На 22 и 23.05 речните нива в басейна ще се понижават, като в резултат  на оттичане повишения ще има в долните течения на основните реки.

Вследствие на интензивни валежи има вероятност от възникване на поройни наводнения във вечерните часове на 20.05 и през нощта на 20.05 срещу 21.05 във водосбора на р. Лом (горните части от водосбора).

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: Прогнозираните водни количества на 21, 22 и 23.05.2020 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (20.05), утре (21.05) и на 22.05 ще има повишения на речните нива в басейна, по-съществени на 21.05 във водосборите над яз. Огоста и в горното течение на р. Ботуня.  На 23.05 речните нива ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 21, 22 и 23.05.2020 г. ще бъдат над средномногогодишните стойности. Днес (20.05) през деня водните нива на реките във водосбора ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи от вечерните часове на 20 и на 21.05 ще има повишения на речните нива. По-значителни ще са повишенията на 21.05 на реките във водосбора над яз. Панчарево и в средното и долното течение на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества на 21, 22 и 23.05.2020 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. В резултат на валежи днес (20.05), утре (21.05) и на 22.05 ще има повишения на водните нива във водосбора, по-съществени в средното и долното течение на основната река и в притока р. Росица. На 23.05 речните нива ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом: Прогнозираното водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 21, 22, 23, 24 и 25.05.2020 г. ще бъде около и под средномногогодишната стойност. Днес (20.05) и през следващите 4-5 дни речните нива във водосбора ще останат без съществено изменение. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.