Информация за състоянието на водите за 22 май 2020

22.05.2020г.

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са се повишавали незначително в резултат на валежи или са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Огоста от -4 см до +4 см; за водосбора на р. Искър от -23 см до +13 см; за водосбора на р. Вит от -5 см до +7 см; за водосбора на р. Осъм от -5 см до +8 см; за водосбора на р. Янтра от -4 см до +12 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -2 см до +3 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води, само водните количества на р. Искър при с. Бели Искър и р. Мусаленска Бистрица при лет. Боровец са около праговете за високи води.

Черноморски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са от -4 см до +9 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Източнобеломорски басейн: През изминалото денонощие речните нива в басейна са се повишили незначително в резултат на валежи или са останали без съществени изменения. Регистрираните изменения на нивата на: р. Тунджа при с. Баня (от -42 см до +42 см), р. Марица при гр. Белово (от -65 см до +76 см) и при гр. Пазарджик (от -20 см до +33 см), р. Въча при гр. Девин (от -83 см до +85 см) са в резултат от работата на хидротехнически съоръжения. Отчетените изменения на речните нива в останалата част на басейна са както следва: за водосбора на р. Тунджа от -3 см до +7 см; за водосбора на р. Марица от -13 см до +19 см; за водосбора на р. Арда от -13 см до +18 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води.

Западнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са се повишавали краткотрайно в резултат на валежи или са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Места от -14 см до +12 см и за водосбора на р. Струма от -31 см до +22 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води. С водни количества около праговете за високи води са р. Места при м. Момина Кула и р. Джерман при гр. Дупница.

Хидрологична прогноза
На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес (22.05) и утре (23.05) речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения, като все още повишения в резултат на оттичане ще има в средните и долните течения на основните реки. Вследствие на валежи на 24.05 речните нива в по-голяма част от басейна ще се повишават незначително. На 25.05 речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: Прогнозираните водни количества на 23, 24 и 25.05.2020 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (22.05) и утре речните нива в горната част на водосбора ще се понижават, вследствие на оттичане ще има повишения в средното и долното течение на основната река. На 24.05 в резултат на валежи ще има краткотрайни повишения на речните нива във водосбора. На 25.05 нивата ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 23, 24 и 25.05.2020 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес (22.05) и през следващите три дни речните нива във водосбора ще се понижават, като вследствие на оттичане ще има повишения в средното и долното течение на основната река. В резултат на валежи на 24.05 ще има незначителни повишения на речните нива във водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества на 23, 24 и 25.05.2020 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (22.05) в резултат на оттичане ще има повишения на водните нива в долното течение на основната река. На 23, 24 и 25.05 речните нива ще се понижават, като в резултат на валежи са възможни краткотрайни повишения на водните нива през нощта на 24.05 срещу 25.05. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом: Прогнозираното водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 23, 24, 25, 26 и 27.05.2020 г. ще бъде около средномногогодишната стойност. Днес (22.05) и през следващите 4-5 дни речните нива във водосбора ще останат без съществено изменение. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.