Информация за състоянието на водите за 23 юни 2020 г.

23.06.2020г.

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Поради технически причини анализът е направен само на база данни от конвенционални станции.

Дунавски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки в по-голямата част от басейна са се понижили. Вследствие на работата на хидротехнически съоръжения е отчетено повишение до +26 см на р. Искър при гр. Нови Искър. Повишения, вследствие на валежи, са отчетени само в горните части от водосбора на р. Искър, р. Осъм, средното течение на р. Вит. Колебанията на речните нива са от -21 см до +4 см. Водните количества на по-голямата част от реките в басейна са около и под праговете около праговете за средни води. С водните количества около праговете за високи води са горните части от водосбора на р. Искър, р. Вит, р. Осъм и р. Янтра при гр. (река Росица при гр. Севлиево).

Черноморски басейн: През изминалото денонощие нивата на по-голяма част от наблюдаваните реки са останали без съществени изменения или са се понижили. Регистрираните понижения на речните нива в басейна са до -2 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Източнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки в по-голямата част от басейна са се понижили или са останали без съществени изменения. Вследствие на работата на хидротехнически съоръжения е отчетено повишение до +22 см на р. Марица при гр. Белово. Регистрираните колебания на речните нива са от -8 см до +11 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води, с изключение на водните количества на р. Тунджа при гр. Павел Баня, р. Чепеларска при с. Бачково и р. Марица при с. Радуил, които са около праговете за високи води.

Западнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки в по-голямата част от басейна са останали без съществени изменения или са се повишили незначително, вследствие на валежи. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са -2 см до +8 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води, с изключение на водното количество на р. Джерман при гр. Дупница, което е около прага за високи води.

Хидрологична прогноза

На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: От следобедните часове днес (23.06) до сутрешните часове на 24.06, в резултат на валежи, ще има повишения на речните нива в целия басейн, като по-съществени ще са те в горните и средните течения на основните реки западно от р. Искър, както и във водосбора на р. Янтра. В следобедните и вечерни часове на 24.06 и 25.06, в резултат на валежи, краткотрайни повишения са възможни в горното течение на р. Огоста, в горното и средното течение на р. Искър и в горните течения на реките Вит, Осъм, Янтра и Русенски Лом. На 26.06 в по-голяма част от басейна речните нива ще останат без съществени изменения или ще се понижават, като в резултат на валежи са възможни незначителни повишения в планинските части от водосборите на реките Вит, Осъм, Янтра и Русенски Лом.

В резултат на интензивни валежи има опасност от възникване на поройни наводнения днес (23.06) в обедните, следобедните и вечерните часове във водосбора на р. Габерска, в горното течение на р. Арчар (по основната река), в горното течение на р. Лом (в притоците ѝ – р. Стакевска, р. Чупренска – в района на с. Чупрене), в горното течение на р. Огоста (по основната река и в притока ѝ р. Лопушанска – в района на гр. Чипровци), в горното течение на р. Янтра (в притока ѝ р. Видима – в района на гр. Априлци); в следобедните часове на 25.06 в горните части от водосбора на р. Искър (в притока ѝ р. Урдина).

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: Прогнозираните водни количества на 24, 25 и 26.06.2020 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес (23.06) и утре (24.06) вследствие на валежи ще има повишения на речните нива във водосбора По-съществени повишения са възможни от следобедните и вечерни часове на 23.06 в горните части от водосбора. На 25 и 26.06 речните нива ще се понижават, като в резултат на оттичане ще има повишения в долните части на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 23, 24 и 25.06.2020 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. На 23 и 24.06, вследствие на валежи, ще има повишение на речните нива в целия водосбор, като по-съществени ще бъдат повишенията на водните нива на реките във водосборите на: над яз. Панчарево, р. Искрецка, р. Батулийска и р. Малък Искър и в средното и долното течение на основната река. От вечерните часове на 24.06 и на 25.06 речните нива ще се понижават. На 26.06 речните нива в по-голяма част от водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения, като вследствие на валежи са възможни незначителни повишения в горните части (над яз. Панчарево) повишения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира:
Прогнозираните водни количества на 24, 25 и 26.06.2020 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес (23.06) и утре в резултат на валежи речните нива в басейна ще се повишават. По-съществени повишения ще има в следобедните и вечерните часове на 23.06 и сутрешните часове на 24.06 във водосборите на р. Росица, р. Джулюница и горните части на основната река (над гр. Габрово). На 25и 26.06 речните нива ще се понижават, като в резултат на оттичане през първия ден все ще има повишения на речните нива в долните части на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом:
Прогнозираното водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 24, 25, 26, 27 и 28.06.2020 г. ще бъде под средномногогодишната стойност. Днес (23.06) и през следващите 4-5 дни нивата в по-голяма част от водосбора ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи в периода от днес (23.06) до 26.06 са възможни незначителни повишения на речните нива, главно в горните части от водосбора. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.