Информация за състоянието на водите за 29 май 2020

29.05.2020г.

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са се повишили незначително вследствие на валежи или са останали без съществени изменения. Регистрираните изменения на нивата на река Искър в средното и долно течение (от -25 см до +24 см) е в резултат от работата на хидротехнически съоръжения и валежи. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на . Огоста от -5 см до +4 см; за водосбора на р. Искър от -7 см до +13 см; за водосбора на р. Вит от -11 см до +23 см; за водосбора на р. Осъм от -17 см до +30 см; за водосбора на р. Янтра от -12 см до +12 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -5 см до +3 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води, само водните количества на р. Искър при с. Бели Искър и р. Мусаленска Бистрица при лет. Боровец са около праговете за високи води.

Черноморски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са от -3 см до +5 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Източнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са се повишили незначително вследствие на валежи или са останали без съществени изменения. Регистрираните изменения на нивата на реките Въча при гр. Девин (от -85 см до +84) см., Арда при с. Китница (от -11 см до +18) и Тунджа при с. Баня (с до ±42 см) са в резултат от работата на хидротехнически съоръжения. Отчетените изменения на речните нива в останалата част на басейна са както следва: за водосбора на р. Тунджа от -4 см до +5 см; за водосбора на р. Марица от -24 см до +9 см; за водосбора на р. Арда от -8 см до +11 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Западнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Места от -2 см до +2 см и за водосбора на р. Струма от -9 см до +9 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води, само водните количества на р. Джерман при гр. Дупница са около праговете за високи води.

Хидрологична прогноза
На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес (29.05) и през следващите три дни, в резултат на валежи се очакват краткотрайни повишения на речните нива в целия басейн. По-съществени ще са повишенията утре (30.05) и на (31.05) в обедните и следобедни часове, във високите части от водосборите на реките в западната част от басейна. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: Прогнозираните водни количества на 30 , 31.05 и 01.06.2020 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (29.05) и през следващите три дни, в резултат на валежи, водните нива на реките от водосбора ще се повишават. По-значителни ще бъдат повишенията на речните нива в горните и средните части на водосбора (по основната река и в притоците над яз. Огоста и р. Шугавица, р. Ботуня и горното течение на р. Скът). Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 30 , 31.05 и 01.06.2020 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес (29.05) и през следващите два дни, в резултат на валежи се очакват повишения на речните нива във водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества на 30,  31.05 и 01.06.2020 г. ще бъдат над средномногогодишните стойности. Днес (29.05) и през следващите два дни, в резултат на валежи речните нива в целия водосбор ще се задържат на сегашните си стойности. На 31.05 речните нива ще започнат да се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом: Прогнозираното водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 30, 31 и 01, 02 и 03.06.2020 г. ще бъде под средномногогодишната стойност. Днес (29.05) и през следващите 4-5 дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.