Интензивни валежи може да повишат нивата на реките

01.10.2018г.

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на Националния институт по метеорология и хидрология към БАН (НИМХ – БАН).

Дунавски басейн: През последното денонощие водните нива на реките в басейна са се повишили или са останали без съществени изменения. Регистрираните изменения са: за водосбора на р. Искър от -15 см до +13 см; за водосбора на р. Вит от -2 см до +5 см; за водосбора на р. Осъм от -1 см до +3 см; за водосбора на р. Янтра от -2 см до +7 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -4 см до +4 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Черноморски басейн: През последното денонощие водните нива на реките в басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните повишения на водните нива са до +4 см. Водните количества в реките от басейна са под праговете за средни води.

Източнобеломорски басейн: През последното денонощие водните нива на реките от басейна са се повишили или са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на водните нива са: за водосбора на р. Тунджа от -3 см до +28 см; за водосбора на р. Марица от -21 см до +28 см; за водосбора на р. Арда от -13 см до +17 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води.

Западнобеломорски басейн: През последното денонощие водните нива на реките в басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните изменения на водните нива в басейна са от -7 см до +6 см. Водните количества на реките в басейна са около праговете за ниски води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес в резултат на валежи ще има повишения на речните нива във водосборите на реките разположени източно от р. Искър. По-значителни ще бъдат повишенията на водните нива в планинските части от водосборите на р. Вит, р. Осъм и р. Янтра, както и във водосборите на р. Русенски Лом и Добруджанските реки. През следващите три дни водните нива на реките в басейна ще се понижават, като вследствие на оттичане ще има повишения в долните течения на р. Янтра, р. Русенски Лом и Добруджанските реки.

  •  
  • Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: водни количества на 02, 03 и 04.10.2018 г. около и под средномногогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нива ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.
  •  
  • Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: водни количества за 02, 03 и 04.10.2018 г. около и над средномногогодишните стойности. Днес вследствие на валежи ще има повишения на речните нива в планинските части на водосбора и по основната река над гр. Габрово. От утре ще започне процес на понижение на водните нива на реките във водосбора, като в долното течение на основната река до 03.10 ще има повишения вследствие на оттичане. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 02, 03, 04 и 05.10.2018 г. около и над средномногогодишната стойност. Днес вследствие на валежи се очакват повишения на речните нива в горните части на водосбора. През следващите 3-4 дни водните нива на реките във водосбора ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.