Интензивни валежи ще повишат нивата на реките

17.07.2018г.

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на Националния институт по метеорология и хидрология към БАН (НИМХ – БАН).

Дунавски басейн: През последното денонощие водните нива на реките в по-голяма част от басейна са се понижили или са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания в басейна са от -23 до +19 см. Водните количества на реките в басейна са около праговете за средни води, само водните количества на р. Искър и р. Вит са над праговете за високи води.

Черноморски басейн: През последното денонощие речните нива в басейна са се понижили или са останали без изменения. Регистрираните понижения в басейна са до -2 см. Водните количества на реките в басейна са около и над праговете за средни води.

Източнобеломорски басейн: През последното денонощие нивата на реките в басейна са се понижили. По-значителни изменения, в резултат от работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани в горното течение на р. Марица (-54 см до +55 см) и на р. Въча при гр. Девин (-130 см до +127 см). Регистрираните колебания на водните нива в останалата част от басейна са от -30 см до +19 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за високи води.

Западнобеломорски басейн: През последното денонощие нивата на реките в басейна са се понижили или са останали без изменения. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са от -10 см до +10 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води, само водните количества в горното течение на р. Струма са над праговете за високи води.

Хидрологична прогноза

На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес в резултат на валежи ще има краткотрайни повишения на водните нива на реките, главно в планинските части от водосборите на р. Лом, р. Огоста, р. Искър, р. Вит, р. Осъм и р. Янтра. По-значителни повишения ще има на 17 и 18.07 в горното течение на р. Искър (в притоците ѝ над яз. Искър и в горното течение на притока ѝ р. Малък Искър). През следващите три дни речните нива в басейна ще се понижават, незначителни повишения, в резултат на валежи са възможни в планинските притоци на основните реки в басейна. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В резултат на интензивни валежи има ниска вероятност за възникване на поройни наводнения: в обедните и следобедните часове на 17.07.2018 г. – в притоците от горното течение на р. Искър над гр. Самоков (р. Черни Искър).

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: водни количества на 18, 19 и 20.07.2018 г. над средномногогодишните стойности. Днес и утре (17 и 18.07) ще има краткотрайни повишения на водните нива на реките във водосборите: над. яз. Панчарево, р. Лесновска, р. Владайска, р. Банкенска, р. Искрецка, р. Батулийска и р. Малък Искър. На 19 и 20.07 ще има повишение на водните нива в средното и долното течение на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: водни количества за 18, 19 и 20.07.2018 г. около средномногогодишните стойности. Днес и утре (17 и 18.07), в резултат на валежи са възможни незначителни повишения на водните нива на реките в планинските части от водосбора. На 19 и 20.07 речните нива във водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 18, 19, 20 и 21.07.2018 г. около и над средномногогодишната стойност. Днес и през следващите 3-4 дни водните нива на реките във водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.