Извършва се проверка по сигнал за петно по река Дунав при град Дунавци

25.02.2015г.

Чрез Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) - Монтана е получен сигнал за забелязано мазно петно, от неизвестен източник, по течението на река Дунав при град Дунавци, община Видин. По информация от Гранична полиция – Видин, към 7:05 ч. петното е регистрирано на км 794 - 780.
След получаване на сигнала са взети проби от засегнатия участък от служители на ИАОС.
По информация от експерти от Басейнова дирекция – Плевен, които са на място в град Дунавци, петното по река Дунав е разкъсано и разнесено. Предполага се, че петната са от нефтопродукти, предвид усещаща се миризма. Към момента те се движат между Арчар и Лом. Наблюдават се отделни разпокъсани петна, с големина между 2 и 4 кв.м, с ниска плътност. При километър 776 са взети проби от водата на десен бряг, средата и ляв бряг.
Изпратено е предупреждение чрез Системата за ранно предупреждение за инциденти по река Дунав до ситуационните центрове на Румъния, Молдова и Украйна. Своевременно са уведомени всички компетентни институции.
Поддържа се връзка с Изпълнителна агенция ”Проучване и поддържане на река Дунав” и Изпълнителна агенция ”Морска администрация”. В Министерството на околната среда и водите очакваме, в най-кратки срокове, от двете агенции информация относно предприетите от тях действия във връзка със ситуацията.
Министерството на околната среда и водите ще продължи действията във връзка с възникналата ситуация, съгласно своите компетенции. Всяка допълнителна информация своевременно ще бъде публикувана на сайта на министерството.