Жълт и оранжев код за потенциално опасно време обяви НИМХ за утре

27.11.2018г.

НИМХ обяви за утре жълт и оранжев код за потенциално опасно време. Очакват се дъжд, сняг и снежна покривка, рязко застудяване, поледици, силен вятър, виелици и навявания .

В резултат на повишена почвена влажност и интензивни валежи са възможни поройни наводнения във вечерните часове на 27 ноември и срещу 28 ноември във водосборите на Черноморските Добруджански реки, р. Батова, р. Провадийска, р. Камчия, р.Двойница, р. Айтоска, р. Русокастренска, р. Средецка, р. Факийска, р. Тунджа, р. Марица, р. Арда и р. Струма.

Анализ на хидрологичната обстановка

Анализът на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: през последното денонощие нивата на реките са останали без съществени изменения или са се повишил незначително вследствие на валежи (главно във водосбора на р. Искър). Регистрираните изменения са: за водосбора на р. Искър от -14 см до +18 см; за водосбора на р. Вит от -4 см до +4 см; за водосбора на р. Осъм от -6 см до +5 см; за водосбора на р. Янтра от -4 см до +3 см; за водосбора  на  р. Русенски  Лом  от  -5 см до +7 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Черноморски басейн: речните нива през последното денонощие са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания са от -4 см до +4 см. Водните количества на реките са около и под праговете за средни води, само водното количество на р. Провадийска река при гара Синдел е около прага за високи води.

Източнобеломорски басейн: през изминалото денонощие нивата на реките в по-голяма част от басейна са се понижили или са останали без съществени изменения. Вследствие на валежи има значителни колебания във водосбора на р. Арда от -125 см до +180 см на р.  Крумовица при с. Г. Кула. Регистрираните колебания на речните нива са: за водосбора на р. Тунджа от -10 см до +3 см; за водосбора на р. Марица от -16 см до +11 см; за останалата част от водосбора на р. Арда от -22 см до +35 см. В резултат от работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни изменения на водните нива в горното и средно течение на р. Марица и в притока ѝ р. Въча от -90 см до +90 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води, само водните количества на р. Марица при градовете Пловдив и Първомай са около праговете за високи води.

Западнобеломорски басейн: през последното денонощие нивата на реките  са останали без съществени изменения. Регистрираните изменения на речните нива са от -5 см до +9 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води, само водното количество на р. Пиринска Бистрица при село Г. Спанчево е около прага за високи води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: днес и през нощта срещу 28 ноември речните нива в басейна ще се повишат, в резултат на валежи. По-значителни ще са повишенията във вечерните часове днес и през нощта във водосборите на добруджанските реки. От следобедните часове на 28 ноември ще започне процес на понижение на водните нива, като вследствие на оттичане ще се повишават нивата на основните реки в долните им течения. На 29 и 30 ноември речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира,че водните количества на 28, 29 и 30 ноември ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес  и през следващите три дни, в резултат на валежи и работата на хидротехнически съоръжения, речните нива във водосбора ще се повишат незначително или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира,че водните количества на 28, 29 и 30 ноември ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Днес в следобедните и вечерни часове и през нощта срещу 28 ноември са възможни незначителни повишения на водните нива на реките във водосборите на: р. Владайска, р. Банкенска, р. Блато и р. Искрецка. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че водните количества за 28, 29 и 30 ноември ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. От вечерните часове на 27- ми до обедните часове на 28 ноември ще има повишения на речните нива в целия водосбор, вследствие на валежи. От обедните часове на 28 ноември, нивата във водосбора ще се понижават като вследствие на оттичане ще има повишения в долните части на основната река до сутрешните часове на 29 ноември. Процесът на понижение на речните нива ще продължи и на 30 ноември. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водното количество в долното течение на р. Черни Лом от 28 до 30 ноември и на 1 декември ще бъде около и над средно многогодишната стойност. От вечерните часове днес ще започнат повишения на речните нива в целия водосбор, вследствие на валежи. От вечерните на часове на 28 ноември ще започне процес на понижение на нивата . Вследствие на оттичане ще има повишения на речните нива в долните части на реките до вечерните часове на 29 ноември. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.