Жълт код за ниски температури в Северна България и за снеготопене в 8 области

27.02.2018г.

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През последното денонощие водните нива в по-голямата част от реките са се понижили. Регистрирани са колебания са от -17 см до +14 см. По-значително изменение на речното ниво е регистирано на река Огоста при с. Бутан от -5 см до +49 см, вследствие работата на хидротехнически съоръжения. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за високи води.

·                     Ледови явления – брегови лед има в р. Черни Вит в района на с. Черни Вит; р. Вит (Бели Вит) в района на Тетевен и в р. Осъм в района на Троян.

Черноморски басейн: През последното денонощие водните нива на повечето от реките са се понижили или останали без съществени изменения. Регистрираните изменения на речните нива са от -28 см до +2 см, като по-значително повишение от +40 см е регистрирано на река Ропотамо при с. Веселие. Водните количества на реките в басейна са около праговете за високи води.

Източнобеломорски басейн: През последното денонощие водните нива в по-голямата част от реките са се понижавали или са останали без съществени изменения. Отчетените изменения на водните нива са от -24 см до +19 см. По-значително изменение на речното ниво е регистирано на река Въча при Девин от -88 см до +83 см, вследствие работата на хидротехнически съоръжения. Водните количества са около и под праговете за високи води, само в горното течение на река Марица речните нива са около и под праговете за средни води.

Западнобеломорски басейн: През последното денонощие водните нива на реките в басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива са от -7 см до +7 см. Водните количества в басейна са около и под праговете за високи води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН:

Дунавски басейн: Днес и през следващите два дни, водните нива ще останат без съществени изменения. Вследствие на ниски температури, през следващите 1-2 дни се очаква образуване на брегови лед. На 2 март през деня и във вечерните часове, в резултат  на частично снеготопене се очакват незначителни повишения на реките в целия басейн. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 28 февруари и 1 и 2 март 2018 г. ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нива във водосбора ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че водните количества за 28 февруари и 1 и 2 март 2018 г. ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 3 дни водните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водното количество в долното течение на река Черни Лом на 28 февруари и на 1, 2 и 3 март 2018 г. ще бъде над средно многогодишната стойност. Днес и през следващите 3-4  дни водните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.