КОНТРОЛИРАНО СЕ ИЗПУСКАТ 14 ОТ КОМПЛЕКСНИТЕ И ЗНАЧИМИ ЯЗОВИРИ

25.01.2019г.

В резултат на интензивни валежи са възможни поройни наводнения до сутрешните часове на 26.01.2019 г. във водосборите на р. Марица (горните части от водосбора на р. Въча) и р. Арда (горното течение), на р. Струма (долното течение на  основната река и притоците ѝ р. Цапаревска, р. Лебница и р. Струмешница), р. Пиринска Бистрица (долното течение), р. Места (долното течение и р. Неврокопска и р. Мътница) и р. Доспат (долното течение).

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ – БАН.

Дунавски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейн са се повишили в резултат на валежи. Отчетените колебания на речните нива в са както следва: за водосбора на р. Огоста  от -1 см до +23 см, р. Искър от -18 см до +30 см;  за водосбора  на  р. Вит от -24 см до +48 см; за водосбора на р. Осъм от -24 см до +54 см; за водосбора на р. Янтра от -41 см до +93 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -3 см до +3 см. Водните количества на реките в басейна са около праговете за средни и високи води.

Ледови явления регистрирани в басейна:

р. Искър в района на с. Бели Искър - Ледена покривка;
р. Бистрица(Мусаленска) в района на лет. Боровец - Ледена покривка.
Черноморски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейн са се понижили или са останали без изменение, само водното ниво на р. Луда Камчия при с. Бероново се е повишило значително в резултат на валежи (с до +103 см). Регистрираните изменения на речните нива в останалата части от басейна са с до +9 см. Водните количества на повечето реки в басейна са около и под праговете за средни води, само водното количество на р. Провадийска река при гара Синдел и на р. Луда Камчия при с. Бероново са около праговете за високи води.

Източнобеломорски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки в по-голямата част от басейна са се повишили, вследствие на валежи и вече са в процес на понижение. Отчетените колебания на речните нива са както следва: за водосбора на р. Тунджа от -27 см до +31 см; за водосбора на р. Марица от -54 см до +54 см; за водосбора на р. Арда -191 см до +49 см; за водосбора на р. Бяла от -16 см до +8 см. В резултат от работата на хидротехнически съоръжения са отчетени по-значителни колебания във водосбора на р. Въча от -82 см до +81 см. Водните количества на повечето реки в басейна са около и под праговете за средни води. Водните количества на р. Чепеларска при с. Бачково, р. Марица при гр. Първомай и на реките във водосбора на р. Арда са около прага за високи води.

Западнобеломорски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са се понижили, повишения в резултат на оттичане има в средните и долни течения на основните реки. Регистрираните колебания на речните нива за водосбора на р. Струма са от -37 см до +22 см и на р. Места от -36 см до +9 см. Водните количества на по-голямата част от реките в басейна са около праговете за високи води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес (25.01) в резултат на валежи краткотрайни повишения на речните нива ще има в планинските части от водосборите на р. Вит, р. Осъм и р. Янтра, в резултат на оттичане значителни повишения ще има и в долните им течения. В останалата част от басейна нивата на реките ще са без съществени изменения. През следващите три дни речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения, като в резултат на оттичане все още ще има повишения в долните течения на основните реки в басейна. Водните количества на реките в басейн ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: Прогнозираните водни количества на 26, 27 и 28.01.2019 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (25.01) и през следващите три дни речните нива ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 26, 27 и 28.01.2019 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (25.01) в резултат на валежи ще има повишения на водните нива на реките във водосборите на р. Владайска, р. Лесновска, р. Блато. Днес и в следващите два дни ще има повишения на водните нива в средното и долното течение на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 26, 27 и 28.01.2019 г. ще бъдат над средномногогодишните стойности. Днес (25.01) и през следващите 3 дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения, като в резултат на оттичане все още повишения ще има в долното течение на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираното водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 26, 27, 28 и 29.01.2019 г. ще бъде около средномногогодишната стойност. Днес (25.01) и през следващите 3-4 дни водните нива на реките във водосбора ще останат без съществени изменения. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук