Към момента обстановката по р. Огоста в с. Хайредин е нормализирана

09.03.2018г.

По получена информация от Община Хайредин, обл. Враца, вследствие преливане на водни обеми през преливника на яз. „Рогозен 1“ е започнала ерозия на бързотока на преливника. Водните обеми протичат по р. Скът към яз. „Бързина“, който е в добро състояние. Експертите на Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) са уведомили община Мизия за наблюдаване на нивото на р. Скът в с. Крушовица, община Мизия, област Враца и в гр. Мизия.

Към 12 часа на 9 март, в БДДР е получена следната информация:

Яз. „Гарвански геран“, в землището на с. Малорад, община Борован, област Враца прелива през авариен преливник, отворен основен изпускател.

Яз. „Езерска падина“, в землището на с. Малорад, община Борован, област Враца не прелива през преливника, работи сифонно съоръжение.

Двата язовира са разположени над яз. „Рогозен 1“.

Яз. „Братковец“, в землището на гр. Борован, община Борован, област Враца прелива през преливника с около 10 см над преливен ръб, отворен основен изпускател.

Яз. „Рогозен 1“, в землището на община Хайредин, област Враца – ПБЗН е доставило помпи с Q= 24м3/мин – 2 бр., пуснати са в работен режим, като едната помпа работи периодично. Прелива през преливника с около 4 м3/сек. Отворен основен изпускател с 1,5 м3/сек.

Двата язовира се намират над яз. „Бързина“.

Яз. „Бързина“ прелива през преливника с около 10 м3/сек. Река Скът е повишила водното си ниво с около 8 см от това към 07.00 часа на 09.03.2018 г. воден стоеж към момента 190 см. В с. Крушовица на десния бряг са наводнени 4 бр. стопански постройки, разположени в ниската част на терена и близо до речното легло.

Към момента обстановката по р. Огоста в с. Хайредин е нормализирана.