Коледна еко работилница в градина „Щастливо детство“

17.12.2018г.

Коледна еко работилница в детска градина „Щастливо детство“ в Плевен бе организираха експертите  от  БДДР и РИОСВ.  Малчуганите изработиха новогодишни  картички за които използваха отпадъчни материали - стари чинийки за еднократна употреба, брошури и салфетки.

Децата от група „Палави мишлета“ работят по проект „Малък еколог“. По време на Коледната работилница те демонстрираха уменията си за разделно събиране на отпадъци.

До края на май следващата година децата ежеседмично ще имат различни инициативи, насочени към екологично възпитание.

Галерия